Uključite se u eSavjetovanje o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Slika /slike/vijesti naslovnica/eSavjetovanja.jpg

Ministarstvo pravosuđa i uprave uputilo je u postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću izmjene i dopune Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

Radnopravni status zajedničkog službenika ili službenika zajedničkog upravnog tijela
Izmjenama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi uređuje se radnopravni status zajedničkog službenika ili službenika zajedničkog upravnog tijela jedinica lokalne samouprave koje su funkcionalne povezane, dok će se detaljnija pitanja uređivati sporazumom kojeg te jedinice sklapaju.

Mogućnost rada na izdvojenom radnom mjestu
Utvrđuje se mogućnost rada na izdvojenom mjestu rada, rada na daljinu i rada u nepunom radnom vremenu u službi u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, vodeći računa o posebnostima službe koja se obavlja u javnom interesu.

Prijam odnosno zadržavanja u službi korisnike mirovine koji imaju manje od 67 godina života
Omogućava se mogućnost prijma odnosno zadržavanja u službi korisnika mirovine koji ima manje od 67 godina života. Navedena mogućnost predviđena je odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju koji utvrđuje mogućnost stjecanja prava na starosnu mirovinu bez prestanka radnog odnosa te zadržavanja prava na starosnu mirovinu u slučaju nastavka rada do polovice punog radnog vremena nakon ostvarivanja tog prava.

Objava pravilnika o unutarnjem redu
U skladu sa sudskom praksom predloženim izmjenama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi regulira se način objave pravilnika o unutarnjem redu upravnog tijela jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave u službenom glasilu te jedinice.

Polaganje državnog ispita odgovarajuće razine, rokovi i uvjeti državnog ispita
Predloženim izmjenama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi utvrđuje se obveza polaganja državnog ispita odgovarajuće razine službenicima i namještenicima upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, rokovi za polaganje državnog ispita i posljedice neizvršenja obveze polaganja državnog ispita, na isti način i pod istim uvjetima koji su propisani za državne službenike.

Donošenje etičkog kodeksa
Etičkim kodeksom detaljnije se uređuju pravila ponašanja službenika i namještenika upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i utvrđuje institucionalni okvir za njegovu provedbu.
Utvrđivanje etičkih standarda u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi preduvjet je za ispunjavanje mjera iz Strategije sprječavanja korupcije 2021. do 2030.
 
Osim toga, poboljšane su pojedine odredbe Zakona i usklađeni instituti na način kako je to uređeno Zakonom o državnim službenicima. 

Savjetovanje je otvoreno do 2. rujna 2023. godine, a uključiti se možete putem poveznice:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/CreateEditEcon?EntityId=24854

Stranica