Uključite se u e-Savjetovanje za Pravilnik o obavještavanju žrtve o samostalnom izlasku zatvorenika ili kažnjenika

Slika /slike/vijesti naslovnica/2022/prosinac/eSavjetovanja.jpg

Ministarstvo pravosuđa i uprave uputilo je u e-Savjetovanje Pravilnik o obavještavanju žrtve o samostalnom izlasku zatvorenika ili kažnjenika kojim se uređuje način obavještavanja žrtve kaznenog djela ili prekršaja.

Ovim Pravilnikom propisuje se način obavještavanja žrtve kaznenog djela ili prekršaja, odnosno njezine obitelji, o samostalnom izlasku ili bijegu osobe koja se nalazi na izdržavanju kazne zatvora zbog počinjenog kaznenog djela ili prekršaja na štetu žrtve i osigurava se da žrtve i obitelji žrtava budu pravovremeno obaviještene o samostalnom izlasku zatvorenika iz zatvora, bilo da je riječ o redovnom otpustu, uvjetnom otpustu, prekidu izvršavanja kazne ili drugom izlasku iz zatvora.
 
Obavještavanje o svakom izlasku zatvorenika
 
Novim pravilnikom omogućava se svakoj žrtvi ili obitelji žrtave podnošenje zahtjeva žele li biti obaviješteni o izlasku zatvorenika. Tijekom kaznenog ili prekršajnog postupka žrtve će zahtjev moći podnijeti nadležnom pravosudnom tijelu, a nakon pravomoćne presude Službi za podršku žrtvama i svjedocima. Kazneno tijelo će prije prvog samostalnog izlaska zatvorenika ili kažnjenika o tome dostaviti obavijest, a zatim će prije svakog samostalnog izlaska dostaviti informaciju o izlasku, vrsti i trajanju izlaska te mjestu korištenja izlaska.

Stav žrtve prije izlaska zatvorenika

Novim Pravilnikom propisuje se mogućnost traženja od Službe za podršku žrtvama i svjedocima stav žrtve odnosno njezine obitelji prema počinjenom kaznenom djelu i mogućnosti korištenja pogodnosti prije odobravanja izlaska zatvorenika iz zatvora ili kaznionice.

Također, propisuje se mogućnost traženja od Službe za podršku žrtvama i svjedocima stav žrtve odnosno njezine obitelji prema počinjenom kaznenom djelu i o prekidu izdržavanja kazne zatvora prije odlučivanja o prekidu izvršavanja kazne zatvora. Služba će nadležnim tijelima dostavljati izvješće o stavu žrtve na propisanom obrascu.

Vrste podrške i način obavještavanja 

Služba za podršku uključuje i pružanje emocionalne podrške telefonskim putem i upućivanje na specijalizirane institucije ovisno o potrebama žrtve i njezine obitelji.
Žrtvu odnosno njezinu obitelj obavještava se na način koji je žrtva istaknula u zahtjevu: telefonskim putem, putem elektroničke pošte i poštom.

U slučaju potrebe za osiguranjem dodatne podrške i zaštite žrtvi, osim s kaznenim tijelima i probacijskim uredima, Služba za podršku žrtvama i svjedocima surađivat će s policijom, državnim odvjetništvom, sudovima, tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, područnim uredima Hrvatskog zavoda za socijalni rad i drugim javnim ustanovama i organizacijama civilnog društva te stručnjacima koji se bave promocijom prava i pružanjem pomoći žrtvama, uključujući međuresorne timove na nacionalnoj, županijskoj i općinskoj razini.

Ako se radi o žrtvi stranom državljaninu, odnosno njezinoj obitelji ili ako je žrtva hrvatski državljanin s prebivalištem izvan Republike Hrvatske za koju se raspolaže adresom prebivališta, Služba za podršku će po zaprimljenoj obavijesti od kaznenog tijela o zaprimanju zatvorenika ili kažnjenika na izdržavanje kazne zatvora žrtvi, odnosno njezinoj obitelji dostaviti dopis na hrvatskom jeziku za hrvatske državljanine i na engleskom jeziku za strane državljanine putem pošte s povratnicom.

U postupak e-Savjetovanja možete se uključiti do 13. svibnja 2023. godine, a savjetovanje je dostupno na poveznici. 

Pisane vijesti