e-Savjetovanje o izmjenama kaznenog zakonodavstva

Slika /slike/01 Vizuali za priopćenja/priopćenje_vizual 1.png

Ministarstvo pravosuđa i uprave uputilo je u e-Savjetovanje izmjene i dopune Zakona o kaznenom postupku, Kaznenog zakona i Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji kojima se predlažu strože kazne za nasilnike i osnažuje sustav zaštite žrtava propisivanjem većih prava žrtava. 

Uvodi se novo kazneno djelo napuštanja životinja te se povećavaju kazne za mučenje i zlostavljanje životinja. Novim kaznenim djelom neovlaštenog otkrivanja sadržaja izvidne ili dokazne radnje propisuju se kazne za dionike kaznenog postupka koji otkrivaju informacije iz postupaka u kojima javnost nema pravo uvida u spis.

Strože kazne za nasilnike

Izmjenama Kaznenoga zakona uvodi se novo kazneno djelo „teško ubojstvo ženske osobe“ - kao kvalificirani oblik kaznenog djela ubojstva s propisanom maksimalnom kaznom dugotrajnog zatvora. Povećavaju se kazne za kazneno djelo silovanja i teško kazneno djelo protiv spolne slobode na pet do 12 godina zatvora.

Uz to, proširuje se mogućnost određivanja zaštitnog nadzora po punom izvršenju za kaznena djela protiv braka, obitelji i djece te se ukida zastara progona i izvršenja kazne zatvora za sva teška kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. Kazneno djelo teškog ubojstva žene također neće zastarijevati.

Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji propisuju se veće kazne za nasilje u prekršajnim postupcima. Usvajanjem ovih izmjena spolno uznemiravanje više neće biti prekršaj, već isključivo kazneno djelo.

Uključivanje žrtve u postupak - osnaživanje prava žrtava nasilja

Izmjenama paketa zakona osnažuje se sustav zaštite prava žrtava. Sudovi će kod izbora i mjere kazne u obzir uzimati i posljedice koje je žrtva pretrpjela kaznenim djelom. Propisuje se pravo žrtve na žalbu protiv rješenja o određivanju, produljenju ili ukidanja mjera, a za kršenje mjere određivat će se istražni zatvor (u kaznenom i prekršajnom postupku).

Prilikom donošenja odluke o mjeri opreza sudovi će morati uzeti očitovanje žrtve o opasnosti za njezinu sigurnost, a kod pojedinačne procjene žrtve tijela kaznenog postupka uzimat trebat će uzeti u obzir rizične faktora za ponavljanje nasilja.

Zakonskim se izmjenama izrijekom propisuje pravo žrtve da bude obaviještena o puštanju nasilnika iz istražnog zatvora putem policije.

U cilju snažnije zaštite žrtava zakonskim se prijedlozima predlaže minimalna udaljenost od 50 metara između žrtava i nasilnika.

Novo kazneno djelo „neovlašteno otkrivanje sadržaja izvidne ili dokazne radnje“

Uvodi se novo kazneno djelo „neovlašteno otkrivanje sadržaja izvidne ili dokazne radnje“ kojim se uređuje pitanje otkrivanja informacija iz spisa u fazi kaznenog postupka u kojoj je javnost isključena, a uvid u spis ograničen. Ovakvim zakonskim uređenjem štiti se pretpostavka okrivljenikove nedužnosti kao Ustavom zajamčeno pravo, pravo na privatnost okrivljenika i drugih sudionika kaznenog postupka, objektivno utvrđivanje činjenica u kaznenom postupku, neovisnost i nepristranost suda te osigurava pravo na pravično suđenje.

Zaštita probitaka kaznenog postupka pravni je standard u 30 članica Vijeća Europe. U 23 države zakonodavni okvir omogućuje sankcioniranje svih koji iznose informacije iz istrage dok se u sedam država sankcije odnose samo na sudionike kaznenog postupka.

Predloženim zakonskim izmjenama ni na koji način se ne narušavaju medijske slobode niti se ograničava pravo na informacije od javnog interesa jer se izmjene o neovlaštenom otkrivanju sadržaja izvidne ili dokazne radnje ne odnose na novinare već isključivo na sudionike postupka odnosno na osobe koje u okviru svojeg rada rade na spisu ili imaju pravo uvida u spis.

O pokretanju kaznenog postupka, opisu kaznenog djela koje se stavlja na teret te radnjama koje se provode, javnost će na objektivan, nepristran i jednak način, kao i do sada, biti informirana službenim priopćenjima nadležnih tijela. 

Novo kazneno djelo napuštanja životinja

Uvodi se novo kazneno djelo napuštanja životinja s propisanom kaznom od godine dana, a ako je uslijed napuštanja životinja uginula propisuje se kazna zatvora od dvije godine.

Dodatno, povećavaju se kazne zatvora za ubijanje ili mučenje životnija na s dvije na tri godine.

U postupak e-Savjetovanja prošloga tjedna upućene su izmjene i dopune Obiteljskog zakona kojima se osnažuje zaštita žena i djece od nasilja.
 

Stranica