Ministar Malenica na konferenciji „Prilika ili prijetnja? Reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj“

  • Slika /slike/novi osj/Reforma lokalne samouprave_ministar Malenica.jpg
  • Slika
  • Slika

Konferencija „Prilika ili prijetnja? Reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj“ u organizaciji zaklade Hanns-Seidel-Stiftung i Ekonomskog instituta, pod pokroviteljstvom Ministarstva pravosuđa i uprave, održana je danas u Zagrebu u Hotelu Sheraton.

Ministar Malenica je, u obraćanju sudionicima konferencije, istaknuo kako je neosporna činjenica da su promjene u sustavu lokalne i područne (regionalne) samouprave nužne te kako je Ministarstvo pravosuđa i uprave toga svjesno.
 
Prvi korak učinjen je posljednjim izmjenama Zakona o Gradu Zagrebu i Zakona o lokalnim izborima kada je smanjen broj lokalnih dužnosnika za 1.438 te je na lokalnim izborima održanima u svibnju ove godine birano 568 zamjenika župana, gradonačelnika, načelnika i 870 članova predstavničkog tijela manje. Cilj provedenih promjena je optimizacija i racionalizacija sustava lokalne samouprave i omogućavanje kvalitetnog upravljanja u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
U idućem koraku reformi, Vlada Republike Hrvatske namjerava izraditi mehanizme za funkcionalno i stvarno povezivanje jedinica lokalne i regionalne samouprave provedbom projekta „Optimizacija sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave“ kroz koji će se napraviti sustavna analiza teritorijalnog ustroja Republike Hrvatske i baza podataka o financijskim i administrativnim kapacitetima i poslovima. Izradit će se jasni mehanizmi suradnje između jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te procijeniti potencijal suradnje i povezivanja (okrupnjavanje jedinica) u obavljanju poslova iz njihovog djelokruga.
 
Također, provedbom mjere „Daljnja optimizacija i decentralizacija JLP(R)S putem potpore funkcionalnom spajanju“ iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, za čiju je provedbu osigurano više od 21,6 milijuna kuna, namjeravaju se ojačat otpornost i kapaciteti JLR(P)S te se namjerava stvoriti sustav za financiranje zajedničkog obavljanja poslova, utvrđivanje kriterija sufinanciranja zajedničkih projekata uz sustav praćenja funkcionalnog povezivanja.
 
Ministar Malenica je istaknuo kako u raspravama o reformama nikako ne smijemo zaboraviti na ustavno pravo na lokalnu samoupravu i Europsku povelju o lokalnoj samoupravi te je uvjeren kako su svi dionici svjesni da promjene u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ne mogu doći preko noći već isključivo na temelju stručne analize i argumentirane rasprave.
 
Ministarstvo pravosuđa i uprave u narednom će razdoblju intenzivirati aktivnosti koje se tiču promjena u lokalnoj i regionalnoj samoupravi, zaključio je ministar.
 
Konferencija se održava 27. i 28. listopada u Zagrebu.

Izvor slika: HINA

Pisane vijesti