Državna tajnica Šimundža – Nikolić na konferenciji „The bridge over troubled water“ pozvala na daljnju suradnju u svrhu zaštite i promicanja prava žrtava

  • Slika /slike/Konferencija VSE.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Državna tajnica Vedrana Šimundža - Nikolić sudjelovala je na 38. konferenciji Victim Support Europe (VSE), europske krovne organizacije za podršku žrtvama svih zločina, održanoj u Zagrebu 22. i 23. svibnja pod nazivom „The bridge over troubled water.“

Tom prilikom državna tajnica podsjetila je na prijateljsku suradnju između Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije te organizacije VSE koje je Ministarstvo član od 2013. godine.
 
U Republici Hrvatskoj se sustav podrške žrtvama kontinuirano razvija od 2006. godine na način da u samom Ministarstvu djeluje Služba za podršku žrtvama i svjedocima, a na sudovima odjeli za podršku žrtvama i svjedocima.
 
„Sa ponosom možemo reći da smo do sada osnovali 13 odjela za podršku žrtvama i svjedocima na 13 županijskih sudova koji podršku osiguravaju i na nadležnim općinskim sudovima kao i na jednom od dva najveća općinska suda - na Općinskom sudu u Splitu. Još nam preostaje osnivanje dva odjela za podršku na dva preostala županijska suda i na jednom velikom općinskom sudu - Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu,“ istaknula je državna tajnica Šimundža - Nikolić.
 
Također Ministarstvo je osnovalo „Mrežu podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“, čiji rad i financira, a mrežu čini 10 organizacija civilnog društva i jedan koordinator mreže, koji osiguravaju pomoć i podršku žrtvama i svjedocima u 17 hrvatskih županija.
 
Objasnivši kako je na taj način hrvatskim građanima osigurana pomoć i podrška gdje god se nalazili, državna tajnica iskoristila je priliku da istakne i zahvali na posebno dobroj suradnji s policijom i drugim dionicima koji dolaze u direktan kontakt sa žrtvama.
 
„Ujedno bih podsjetila da naše Ministarstvo financira i rad organizacija civilnog društva i to rad Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja (NPC 116 006) koji je i suorganizator ove konferencije,“ rekla je državna tajnica.
 
„Slijedom aktualnih izmjena Direktive o zaštiti žrtava s ponosom možemo reći da su u Republici Hrvatskoj sve predložene preporuke na koje se posebno stavlja naglasak  već dulje vrijeme u primjeni - provodi se pojedinačna procjena potreba žrtve u svrhu osiguranja mjera zaštite, informacije za žrtve dostupne su na web stranicama svih važnih institucija, u svrhu zaštite žrtve koristi se video veza i primjenjuje se anonimizacija odluka i osobnih podataka žrtve, a provodi se i edukacija sudaca i državnih odvjetnika u postupanju prema posebno ranjivim žrtvama,“ dodala je.
 
Državna tajnica podsjetila je kako je početkom travnja ove godine izmijenjen Zakon o kaznenom postupku, u okviru paketa kaznenih propisa kojima se uvode brojne promjene s ciljem osnaživanja prava žrtava kaznenih djela.
 
Naime, fokus predmetnih izmjena bilo je unaprijediti institute kaznenog prava kojima će se omogućiti jača i učinkovitija zaštita žrtava nasilja u obitelji i nasilja nad ženama.
 
„Svjesni smo da uvijek postoji prostor za unaprjeđenje rada i postupanja, stoga ćemo uložiti sve napore u poticanju naše daljnje zajedničke suradnje, zahvaljujući kojoj će doći do ostvarenja bolje zaštite i promicanja prava žrtava,“ zaključila je državna tajnica Vedrana Šimundža - Nikolić.
 
Osim državne tajnice, na Konferenciji je kao izlagačica na panel raspravi na temu izgradnje snažnih nacionalnih sustava podrške, sudjelovala i Nikica Hamer Vidmar, voditeljica Služba za podršku žrtvama i svjedocima. 

FOTO: Victim Support Europe 
 
 

Pisane vijesti