Opće informacije, plan nabave i registar ugovora

Profil naručitelja

 Kaznionica u Požegi
 Osječka 77
 34 000 Požega
 Matični broj naručitelja: 4982495
 OIB naručitelja: 28324816977


Obavijest sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi

 

Plan nabave


Plan nabave vlastite djelatnosti

 

Registar ugovora o javnoj nabavi


Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma