Opce informacije, plan nabave i registar ugovora

Profil naručitelja

 Kaznionica u Glini
 Vinogradska 2
 44400 Glina
 Matični broj naručitelja: 1149695
 OIB naručitelja: 19601823684


Obavijest sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi 

 

Plan nabave


 
 

 

Registar ugovora


Registar ugovora javne nabave


Izvršenje ugovora javne nabave


Registar okvirnih sporazuma i sporazuma sklopljenih na temelju okvirnih sporazuma


Izvršenje ugovora sklopljenog na temelju okvirnog sporazuma


Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

 

Registar ugovora o jednostavnoj nabavi


Izvršenje ugovora jednostavne nabave


Registar ugovora o bagatelnoj nabavi


Dodatak II.B