Opće informacije, plan nabave i registar ugovora

Profil naručitelja

 Kaznionica u Lipovici - Popovači
 Lipovečka 22
 44217 Popovača
 Matični broj naručitelja: 03331482
 OIB naručitelja: 22519877219


Obavijest sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi 

 

Plan nabave


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Registar ugovora Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma


Registar ugovora o jednostavnoj nabavi


Registar ugovora o bagatelnoj nabavi

 

Jednostavna nabava

 

Bagatelna nabava