Odluka o dražbi službenog vozila Centra za izobrazbu

Slika /slike/Zatvorski sustav/1152.jpg

Na temelju članka 73. Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj: 150/11., 93/16. i 104/16.), članka 24. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“, broj: 190/03-pročišćeni tekst, broj 76/07., 27/08., 83/09., 18/11.,48/11., 125/11., 56/13. i 150/13)  i suglasnosti Središnjeg ureda Uprave za zatvorski sustav i probaciju, Ministarstva pravosuđa,  KLASA: 406-08/18-01/7, URBROJ: 514-08-01-02-01-18-02 od 22. studenog 2018. godine 

Centar za izobrazbu objavljuje
O D L U K U

 1. Javna dražba /licitacija/ za prodaju rabljenog vozila u vlasništvu Centra za izobrazbu provest će se 7. siječnja 2019. godine u 10 sati na prostoru parkirališta Zatvora u Zagrebu.
 
 1. Rabljeno vozilo iz točke I. Odluke  s procijenjenom vrijednošću ovlaštenog servisa PC grupacije Peugeot/Citroen od 7.648,00 kn je:
Službeno vozilo marke Peugeot 407,
br. šasije   VF36DRFJC21693416,
crni s  efektom,
103 KW / 140 KS,
MOTOR 2.0, 16V,
godina proizvodnje: 2007. godina,
datum prve registracije: 6. prosinca 2007. godine,
broj prijeđenih kilometara: 255 105 km,
registracija istekla 5. prosinca 2018. godine, 
inventarni broj 00105,
u voznom stanju,
potreban popravak.
 
 1. Prilog Odluke je i Procjena br. 727787 ovlaštenog servisa EMIL FREY CENTAR d.o.o., PC grupacija Peugeot/Citroen, od 5. studenog 2018. godine u iznosu od 7.648,00 kn.
 
 1. Javnu dražbu iz točke I.  Odluke provesti će Povjerenstvo za prodaju službenog vozila /u daljem tekstu Povjerenstvo/ u sastavu:
 1. Zdenko Jušić, predsjednik, Centar za izobrazbu
 2. Željko Međimurec, član, Zatvor u Zagrebu
 3. Siniša Matošević, član, Centar za izobrazbu
 
 1. Vozilo se prodaje po načelu „viđeno-kupljeno“ i isključuje svaku mogućnost ulaganja naknadnog prigovora.
 
 1. Najpovoljnijom ponudom će se smatrati ponuda s najvišom cijenom za cjelokupni predmet nabave.
 
 1. Prodavatelj će odbiti ponudu čija je opcija niža od zahtijevane.
 
 1. Povjerenstvo će o provedenom postupku sastaviti Zapisnik.
 
 1. Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača donijet će upraviteljica Centra za izobrazbu  u roku od 10 dana od dana izvršene dražbe.
 
 1. Kupac je dužan položiti kupoprodajnu cijenu u cijelosti u roku od 3 (tri) dana od dana donošenja Odluke o odabiru, a prodavatelj je dužan isporučiti vozilo po primitku potvrde o uplaćenoj cjelokupnoj kupoprodajnoj cijeni.
 
 1. Ukoliko odabrani ponuditelj nakon donošenja Odluke o odabiru odustane od kupnje vozilo će se ponuditi sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.
 

Centar za izobrazbu

Prilozi: