Javni natječaj

Viši savjetnik u Odjelu financijsko-knjigovodstvenih poslova i strukovni učitelj u kaznenim tijelima i odgojnim zavodima III. vrste
Datum:
12.06.2024.
Datum objave u NN:
12.06.2024.
Stručni uvjeti:
Viši savjetnik u Odjelu financijsko-knjigovodstvenih poslova strukovni učitelj u kaznenim tijelima i odgojnim zavodima III. vrste
 • razina 7.1. sv ili 7.1. st HKO ekonomske struke (završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje rada na računalu
  položen državni ispit.
 • razina 4.2 ili 4.1 HKO ugostiteljske struke - kuhar (srednja stručna sprema),
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni ispit.
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
2
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Splitu, Dračevac 2c, Split, s naznakom: »Javni natječaj za prijam u državnu službu - ne otvarati«.
 
Testiranje:                   poziv na testiranje i razgovor (intervju)
                      
Datum objave poziva:             
Poziv na testiranje:              
Obustava ili poništenje:      
Datum objave:  
Rješenje o prijmu:       
strukovni učitelj – za održavanje, viši stručni savjetnik za tretman, viša medicinska sestra/tehničar (m/ž)
Datum:
28.02.2024.
Datum objave u NN:
28.02.2024.
Stručni uvjeti:
strukovni učitelj - za održavanje viši stručni savjetnik za tretman viša medicinska sestra/tehničar
 • srednja stručna sprema tehničke ili metalske struke
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
 • ispit za ložača centralnog grijanja
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij psihologije
 • socijalne pedagogije ili socijalnog rada, poznavanje rada na računalu, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij medicinsko-laboratorijske struke u trajanju od najmanje tri godine
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu
 • važeća licenca za samostalan rad za obavljanje poslova prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike
 • položen državni ispit
 
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Splitu, Dračevac 2c, Split, s naznakom: »Javni natječaj za prijam u državnu službu - ne otvarati«.
 
Testiranje:                   
                      
Datum objave poziva:             
Poziv na testiranje i razgovor (intervju):         
Obustava ili poništenje: 
Datum objave:  
Rješenje o prijmu:       
stručni suradnik u Odjelu financijsko-knjigovodstvenih poslova (m/ž)
Datum:
22.11.2023.
Datum objave u NN:
22.11.2023.
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni ispit
   
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Splitu, Dračevac 2c, Split, s naznakom: »Javni natječaj za prijam u državnu službu - ne otvarati«.
 
Testiranje:                   poziv na testiranje i razgovor
                      
Datum objave poziva:             
Poziv na testiranje:              
Obustava ili poništenje:               odluka o obustavi
Datum objave:  
Rješenje o prijmu:       
Strukovni učitelj – za održavanje u Odjelu upravnih poslova (m/ž)
Datum:
08.11.2023.
Datum objave u NN:
08.11.2023.
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema tehničke ili metalske struke
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
 • ispit za ložača centralnog grijanja
   
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Splitu, Dračevac 2c, Split, s naznakom: »Javni natječaj za prijam u državnu službu - ne otvarati«.
 
Testiranje:                       poziv na testiranje i razgovor (intervju)   
                      
Datum objave poziva:             
Poziv na testiranje:              
Obustava ili poništenje:           odluka o obustavi
Datum objave:  
Rješenje o prijmu:       
upravni referent – upisnika i arhive i računovodstveni referent materijalni knjigovođa (m/ž)
Datum:
02.06.2023.
Datum objave u NN:
02.06.2023.
Stručni uvjeti:
upravni referent – upisnika i arhive računovodstveni referent materijalni knjigovođa
 • srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke struke ili gimnazije
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni ispit i stručni ispit za djelatnika u pismohranama
 • srednja stručna sprema ekonomske struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Splitu, Dračevac 2c, Split, s naznakom: »Javni natječaj za prijam u državnu službu – ne otvarati«. 
 
Testiranje:                               Poziv na testiranje i razgovor (intervju)
                      
Datum objave poziva:             20.06.2023.  
Poziv na testiranje:              
Obustava ili poništenje:       
Datum objave:  
Rješenje o prijmu:       
medicinska sestra/tehničar (m/ž)
Datum:
27.01.2023.
Datum objave u NN:
27.01.2023.
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema medicinske struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu
 • važeća licenca za samostalan rad
 • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
2
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Splitu, Dračevac 2c, Split, s naznakom: »Javni natječaj za prijam u državnu službu – ne otvarati«.
 
Testiranje:                        poziv na testiranje i razgovor    
                      
Datum objave poziva:               
Poziv na testiranje:              
Obustava ili poništenje:       
Datum objave:  
Rješenje o prijmu:             1 i 2  
strukovni učitelj – za održavanje u Odjelu upravnih poslova i strukovni učitelj – kuhar u Pododsjeku prehrane (m/ž)
Datum:
14.10.2022.
Datum objave u NN:
14.10.2022.
Stručni uvjeti:
strukovni učitelj – za održavanje u Odjelu upravnih poslova strukovni učitelj – kuhar u Pododsjeku prehrane
 • srednja stručna sprema tehničke ili metalske struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit i
 • ispit za ložača centralnog grijanja
 • srednja stručna sprema ugostiteljske struke - kuhar
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
 • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Splitu, Dračevac 2c, Split, s naznakom: »Javni natječaj za prijam u državnu službu – ne otvarati«.
 
Testiranje:                               poziv na testiranje i razgovor (intervju)      
                      
Datum objave poziva:               
Poziv na testiranje:              
Obustava ili poništenje:       
Datum objave:  
Rješenje o prijmu:               
strukovni učitelj-kuhar (m/ž)
Datum:
08.07.2022.
Datum objave u NN:
08.07.2022.
Stručni uvjeti:
– završena srednja stručna sprema ugostiteljske struke – kuhar,
– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni stručni ispit.
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.
 
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Splitu, Dračevac 2c, Split s naznakom: »Za javni natječaj za prijam u državnu službu«.
 
Testiranje:                                
                      
Datum objave poziva:             08.07.2022.  
Poziv na testiranje:                 poziv na testiranje i razgovor (intervju)  
Obustava ili poništenje:         djelomična obustava
Datum objave:  
Rješenje o prijmu:                rješenje o prijmu  
viši stručni savjetnik za tretman u Odjelu tretmana (m/ž)
Datum:
18.02.2022.
Datum objave u NN:
18.02.2022.
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij psihologije, socijalne pedagogije ili socijalnog rada
 • poznavanje rada na računalu
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
 • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:
JAVNI NATJEČAJ
javni natječaj.pdf
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Splitu, Dračevac 2c, Split, s naznakom: »Javni natječaj za prijam u državnu službu – ne otvarati«.
 
Testiranje:                 poziv na testiranje
                     
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje i razgovor:           
Obustava ili poništenje:     
Datum objave:  
Rješenje o prijmu:              rješenje o prijmu