Opce informacije, plan nabave i registar ugovora

Profil naručitelja

 Zatvor u Bjelovaru
 Šetalište dr. Ivše Lebovića 40
 43000 BJELOVAR
 Matični broj naručitelja 3331369
 OIB naručitelja 81776072137
 e-mail: zatvor.u.bjelovaru@uzs.pravosudje.hr


Obavijest sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi 

 

Plan nabave

 

Registar ugovora