Iskaz interesa za zakup poslovnog prostora za potrebe smještaja pravosudnih tijela Republike Hrvatske

Slika /slike/vijesti naslovnica/MPU.jpg

Radi izvođenja građevinskih radova, potrebno je privremeno osigurati smještaj postojeće arhivske građe u dužini cca 6,5 km te Ministarstvo pravosuđa i uprave prikuplja ponude za zakup odgovarajućeg arhivsko – skladišnog poslovnog prostora na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Predmetni prostor može biti prazan ili s već ugrađenim arhivskim regalima ( cca 6,5 km poličnog prostora).

Podaci o prostoru koji se zakupljuje:
 
Lokacija Grad Zagreb i Zagrebačka županija
Potrebna ukupna neto površina prostora 700 – 800 m2
Potreban broj  uredskih prostorija 1 ( cca 10- 20 m2)
Trajanje zakupa 1. lipnja – 1. rujna 2022.g.
Rok za dostavu ponuda 6. travnja 2022.g.
 
Poslovni prostor mora udovoljavati namjeni za koju se koristi – prostori za arhivu, mora biti uređen, bez potrebe za ulaganjima zakupnika i opremljen svom potrebnom infrastrukturom (struja, protupožarna instalacija), a sve instalacije moraju biti ispravne. Prostor mora imati odgovarajući sanitarni čvor.
Ugovor o zakupu može se sklopiti isključivo s vlasnikom nekretnine.
 
Ponuda treba sadržavati:
  • prijedlog Ugovora o zakupu (sa navedenim potrebnim podacima o predmetu ugovora),
  • opis prostora uz priložene fotografije,
  • tlocrt prostora. 

Ponude slati na sve mail adrese:
karlaDragica.lipej@mpu.hr
ivana.juric@mpu.hr
asja.valjevacbukmir@mpu.hr