Iskaz interesa za zakup poslovnog prostora u svrhu smještaja Ministarstva pravosuđa i uprave u odgovarajući poslovni prostor

Slika /slike/Pristup informacijama/iskaz interesa.jpg

U svrhu smještaja Ministarstva pravosuđa i uprave u odgovarajući poslovni prostor pozivaju se potencijalni zakupodavci na iskaz interesa za davanjem u zakup nekretnine sljedećih karakteristika:

 1. ​nekretnina se nalazi u Zagrebu, na mjestu pokrivenom javnom prometnom mrežom,
 
 1. potrebno je da nekretnina, odnosno poslovni prostor ima:
  • - površinu od otprilike 12.000 - 16.000 m2 neto, u što bi trebalo biti uključeno:
  • - otprilike 250 uredskih prostorija i barem 20 prostorija za sastanke,
  • - odgovarajuće sklonište za slučaj opasnosti,
  • - prostor od barem 200 m2 po mogućnosti u prizemlju za pisarnicu,
  • - prostor od barem 300 m2 po mogućnosti u podrumu za arhivu,
  • - šest dvorana od otprilike 40-100 m2 svaka, mogu biti raspoređene po katovima zgrade,
  • - jednu podrumsku prostoriju od otprilike 100 m2 za potrebe skladišta,
  • - suvremeno, uredno održavano i funkcionalno primjereno grijanje i hlađenje svih prostorija, osim podrumskih,
  • - svu prateću opremu potrebnu za uredno korištenje uredskih prostorija, uključujući sanitarne čvorove i barem dvije čajne kuhinje,
  • - prostor za prijem stranaka,
  • - barem 50 parkirnih ili garažnih mjesta za potrebe službenih vozila, vozila djelatnika i vozila posjetitelja Ministarstva pravosuđa i uprave,
    
 2. predviđeno trajanje zakupa od 3 do 5 godina,
   
 3. zakupodavac treba biti vlasnik nekretnine,
   
 4. prostor treba biti uređen i pogodan za korištenje bez potrebe dodatnih ulaganja od strane zakupnika, sve instalacije i oprema trebaju biti ispravne.

Ponuda treba sadržavati:
 1. vlasnički list za nekretninu,
 2. prijedlog ugovora o zakupu,
 3. opis prostora uz priložene fotografije, te
 4. tlocrt prostora.

Ponude molimo dostaviti na e-mail adresu: glavno.tajnistvo@mpu.hr do 20. studenog 2023. godine.