e-Usluge

Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

Usluga omogućava predaju zahtjeva za Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak u svrhu zasnivanja radnog odnosa, ostvarivanje prava na socijalnu zaštitu, za ostvarivanje mirovinskih, zdravstvenih i prava osoba s invaliditetom ili za ostale svrhe. Po obradi, uvjerenja se šalju u Korisnički pretinac osobe.
 

Uvjerenje iz kaznene evidencije

Usluga omogućava predaju zahtjeva za Uvjerenje iz kaznene evidencije nakon stupanja na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju lokalnih izbora i do podnošenja prijedloga kandidatura za lokalne izbore. Po obradi, uvjerenja se šalju u Korisnički pretinac osobe.
 

Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra - ZIS OSS

Omogućava izdavanje izvadaka iz zemljišnih knjiga i iz knjige položenih ugovora. Usluga omogućava i izdavanje kopija katastarskog plana, prijepisa/izvoda iz posjedovnog lista, te izdavanje potvrda i rješenja o kućnom broju. Digitalno potpisane isprave se izrađuju i preuzimaju uz digitalno plaćanje pristojbi.
 

e-Prijava vjenčanja

Usluga omogućava ženiku i nevjesti podnošenje prijave o namjeri sklapanja braka u građanskom obliku, rezervaciju termina i lokacije u službenim prostorijama te online plaćanje upravnih pristojbi.
 

e-Novorođenče

Usluga omogućava roditeljima upisati ime djeteta i regulirati status rođenog djeteta u državnim evidencijama.
 

e-Prijava životnog partnerstva

Usluga omogućava partnerima da podnesu prijavu namjere sklapanja životnog partnerstva u službenim prostorijama.
 

Registar birača

Registar birača služi za provjeru svog upisa u registar birača Republike Hrvatske.
 

Registar birača - e-Privremeni upis

Ovom uslugom možete elektronički zatražiti promjenu mjesta glasovanja u RH i inozemstvu te se elektronički registrirati za glasovanje (osobe bez osobne iskaznice RH). Usluga je dostupna prije izbora/referenduma, u razdoblju od stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora/referenduma pa do najkasnije 10 dana prije dana određenog za izbore/referendum.
 

Registri neprofitnih pravnih osoba

Usluga omogućava dohvat elektroničkih zapisa iz Registra udruga RH, Registra stranih udruga u RH, Registra političkih stranaka RH, Registra zaklada RH, Registra stranih zaklada u RH, Evidencije pravnih osoba Katoličke Crkve u RH, Evidencije vjerskih zajednica u RH, Registra vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. 
 

e-Predmet

Usluga omogućava strankama, punomoćnicima i drugim zainteresiranim osobama  koje sudjeluju u sudskim postupcima informiranje o tijeku i dinamici rješavanja predmeta u redovnom postupku i postupku po pravnom lijeku odnosno pristup osnovnim podacima o sudskim predmetima. 
 

e-Oglasna ploča

Usluga omogućava pregled elektroničkih oglasnih ploča sudova i drugih nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj.
 

Sudski registar

Javna knjiga koja sadrži podatke i isprave o subjektima upisa za koje je upis u registar propisan zakonom, a koju vode trgovački sudovi.
 

Uređena zemlja - ZIS 

Omogućava pretragu i pregled osnovnih zemljišnoknjižnih podataka te osnovnih katastarskih analognih i grafičkih podataka svim korisnicima bez obzira na registraciju.
 

Registar nesolventnosti

Elektronički registar uspostavljen u skladu s Uredbom (EU) 2015/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o postupku u slučaju nesolventnosti, kojim se nastoji unaprijediti pružanje informacija relevantnim vjerovnicima i sudovima o pokrenutim postupcima u slučaju nesolventnosti.
 

e-Komunikacija

Usluga elektroničke komunikacije sudionika sudskih postupaka sa sudovima.
 

e-Ovrhe

Usluga podnošenja prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave općinskim sudovima.