Višnja Tafra

Osobni podaci
 •  rođena 7.veljače 1961. u  Virovitici
 •  udana, majka jednog djeteta
 Obrazovanje
 • 1996. položila pravosudni ispit
 • 1986.  položila državni stručni ispit
 • 1985. diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekla zvanje diplomirani pravnik
 • 1979. završila srednjoškolsko usmjereno obrazovanje u Grubišnom Polju i Virovitici
 • 1974. završila osnovnu školu u Grubišnom Polju
Profesionalna karijera
 • 2017-2020.  Ministarstvo uprave RH - glavna tajnica ministarstva
 • 2016-2017.  Ministarstvo obrane RH - načelnica Sektora za  nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša
 • 2012-2015.  Ministarstvo obrane RH - zamjenica ministra obrane
 • 2011.            Ministarstvo obrane RH  - tajnica kabineta ministra
 • 2010-2011.  Ured predsjednika Republike Hrvatske - zamjenica savjetnika predsjednika Republike Hrvatske za obranu
 • 2008-2010.  Ured predsjednika Republike Hrvatske - savjetnica  predsjednika Republike Hrvatske za obranu
 • 2005-2007.  Ured predsjednika Republike Hrvatske - pomoćnica savjetnika predsjednika Republike Hrvatske za pitanja političkog sustava
 • 2000-2004.  Ministarstvo obrane RH - tajnica Ministarstva obrane
 • 1999- 2003. Ministarstvo obrane - Uprava za obranu Zagreb - načelnica Odjela općih i pravnih poslova - upravni savjetnik za upravn
 • 1995-1999.  Ministarstvo obrane - Uprava za obranu Zagreb - načelnica Odjela za upravni postupak, upravni savjetnik za upravni
 • 1994-1995. Ministarstvo obrane - Uprava za obranu Zagreb - šef odsjeka za upravni postupak, upravni savjetnik za upravni postupak
 • 1993-1994. Ministarstvo obrane - Uprava za obranu Zagreb - voditelj referade za upravni postupak, upravni savjetnik za upravni
 • 1991-1992.  Grad Zagreb, Gradski sekretarijat za obranu - voditelj Odsjeka za novačko-mobilizacijske poslove, stručni suradnik
 • 1987-1990. Grad Zagreb, Općina Trešnjevka - Sekretarijat za narodnu obranu, stručni suradnik za civilnu zaštitu
 • 1986. Grad Zagreb, Gradski sekretarijat za narodnu obranu -vježbenik, samostalni upravni referent 

 Postignuća i priznanja 

 • Spomenica Domovinskog rata 1991.
 • Spomenica domovinske zahvalnosti za 5 godina službe 1996.
 • Spomenica domovinske zahvalnosti za 10 godina službe 2002.
 • Odličje Reda kneza Branimira s ogrlicom  za osobit doprinos razvoju  i unaprjeđenju  Oružanih snaga RH 2015.
 • status hrvatskog branitelja
 
 Rezultati u radu
 • zamjenica člana pregovaračkog odbora Vlade RH za pregovore o sklapanju dodatka Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i službenike i namještenike u javnim službama, član pregovaračkog odbora Vlade RH za pregovore o Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike
 • zamjenica člana i vršiteljica dužnosti člana Zajedničke komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
 • član Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga zakona o plaćama u državnoj službi
 • član skupine za izradu Zakona o državnim službenicima, nekoliko njegovih izmjena i dopuna
 • član skupine za izradu prijedloga Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi 2001.god.
 • član Upravljačkog odbora za centralizirani obračun plaća u državnoj i javnim službama
 • član skupine za izradu prijedloga Izmjena i dopuna Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba ( 2002.)
 • član skupine za  izradu prijedloga Zakona o obrani (2002. i 2012.) i Zakona o službi u Oružanim snagama( 2002. I 2012.) te Zakona o upućivanju pripadnika Oružanih snaga u mirovne misije i operacije (2002.)