​Izvješće o radu probacijske službe

Izvješće o radu probacijske službe sadrži:

- pregled rada probacijskih ureda,
- osnovne statističke pokazatelje izvršavanja probacijskih poslova,
- prikaz trendova rasta odnosno pada pojedinih vrsta predmeta,
- kao i neke karakteristike osoba uključenih u probaciju.
 
Izvješće za 2018. godinu Izvješće za 2017. godinu Izvješće za 2016. godinu Izvješće za 2015. godinu Izvješće za 2013. godinu Izvješće za 2012. godinu Izvješće za 2011. godinu Izvješće za 2010. godinu Izvješće za 2009. godinu