Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda

  
Godišnje izvješće o radu i stanju kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda sadrži osnovne pokazatelje o:
- poslovima Uprave za zatvorski sustav,
- stanju i strukturi zatvorenika i
- stanju i strukturi službenika.
 
Izvješće za 2021. godinu  Izvješće za 2020. godinu Izvješće za 2019. godinu Izvješće za 2018. godinu Izvješće za 2017. godinu Izvješće za 2016. godinu Izvješće za 2014. godinu Izvješće za 2013. godinu ​​Izvješće za 2012. godinu Izvješće za 2011. godinu Izvješće za 2010. godinu Izvješće za 2009. godinu