Statisticki pregled o radu sudova

Ministarstvo pravosuđa i uprave, kao najviše tijelo za obavljanje poslova pravosudne uprave, prikuplja statističke i druge podatke o radu sudova.

Statistički pregled sadrži:
 • opće podatke o pravosudnim tijelima:
  • brojno stanje pravosudnih tijela i
  • brojno stanje kadrova u pravosudnim tijelima (pravosudnih dužnosnika, sudskih službenika i sudskih namještenika),
 • podatke o radu sudova:
  • podaci o kretanju broja predmeta u sudovima (broj primljenih, riješenih i neriješenih predmeta s omjerom ažurnosti),
  • podaci o načinu rješavanja predmeta i
  • podaci o trajanju pojedinih vrsta sudskih postupaka u pojedinim vrstama predmeta.

Podaci o radu državnih odvjetništava nisu iskazani, jer praćenje njihovog rada nije moguće prema metodološkim uputama za praćenje rada sudova.
 
Statistički pregled za 2022. godinu Statistički pregled za 2021. godinu Statistički pregled za 2020. godinu Statistički pregled za 2019. godinu Statistički pregled za 2018. godinu Statistički pregled za 2017. godinu Statistički pregled za 2016. godinu Statistički pregled za 2015. godinu Statistički pregled za 2014. godinu Statistički pregled za 2013. godinu Statistički pregled za 2012. godinu Statistički pregled za 2011. godinu Statistički pregled za 2010. godinu Statistički pregled za 2009. godinu Statistički pregled za 2008. godinu Statistički pregled za 2007. godinu Statistički pregled za 2006. godinu