Kaznena djela protiv života i tijela

Propisivanjem kaznenih djela protiv života i tijela i kažnjavanjem njihovih počinitelja štite se najvažnija pravna dobra ustavnog poretka – život i tijelo čovjeka. U ovu skupinu kaznenih djela pripada čitav raspon zabranjenih ponašanja, od ubojstva, preko teškog ubojstva do tjelesnih ozljeda različite težine.
 1. Zakonski opisi kaznenih djela

Ubojstvo

Tko ubije drugog,
kaznit će se kaznom zatvora od najmanje pet godina.

Teško ubojstvo

Kaznom zatvora od najmanje deset godina ili kaznenom dugotrajnog zatvora kaznit će se:
  1. tko drugoga ubije na okrutan ili podmukao način,
  2. tko ubije osobu posebno ranjivu zbog njezine dobi, teže tjelesne ili duševne smetnje ili trudnoće,
  3. tko ubije blisku osobu koju je već ranije zlostavljao,
  4. tko drugoga ubije iz koristoljublja, bezobzirne osvete, mržnje ili iz drugih niskih pobuda,
  5. tko drugoga ubije radi počinjenja ili prikrivanja drugog kaznenog djela,
  6. tko ubije službenu osobu u vezi s njezinim obavljanjem službene dužnosti.
Tjelesna ozljeda

(1) Tko drugoga tjelesno ozlijedi ili mu naruši zdravlje,
kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.
(2) Tko djelo iz stavka 1. počini iz mržnje, prema bliskoj osobi ili prema osobi posebno ranjivoj zbog njezine dobi, teže tjelesne ili duševne smetnje ili trudnoće, ili kao službena osoba u obavljanju službe ili odgovorna osoba u obavljanju javne ovlasti,
kaznit će se kaznom zatvora od jedne do tri godine.
(3) Kazneno djelo iz stavka 1. progoni se po privatnoj tužbi.

Teška tjelesna ozljeda

(1) Tko drugoga teško tjelesno ozlijedi ili mu teško naruši zdravlje,
kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
(2) Tko djelo iz stavka 1. ovoga članka počini iz mržnje, prema bliskoj osobi ili prema osobi posebno ranjivoj zbog njezine dobi, teže tjelesne ili duševne smetnje ili trudnoće, ili kao službena osoba u obavljanju službe ili odgovorna osoba u obavljanju javne ovlasti,
kaznit će se kaznom zatvora od tri do osam godina.