Kaznena djela protiv spolne slobode

Jedno od najvažnijih pitanja kaznenoga postupka jest pravna kvalifikacija kaznenoga djela. Kaznena djela događaji su u stvarnosti koji imaju određeno pravno značenje. Pravno kvalificirati kazneno djelo znači odrediti koje će se relevantne odredbe kaznenoga prava primijeniti na ponašanje počinitelja kaznenoga djela. To ponekad može biti jako dvojbeno jer u pojedinim situacijama u obzir može doći primjena nekoliko zakonskih odredbi.
Kazneno djelo pravno kvalificiraju državna tijela koja se bave istraživanjem okolnosti počinjenja kaznenoga djela. Na samom početku postupka to radi policija. Kada glavnu ulogu u postupku preuzme državni odvjetnik, on može prihvatiti pravnu kvalifikaciju koju je određenom događaju dala policija, ali može odrediti i drugu. Pravna kvalifikacija djela s vremenom se može i promijeniti, u skladu sa saznanjima koje, protekom vremena, o okolnostima počinjenja kaznenog djela otkriju policija i državno odvjetništvo. Kako bi se maksimalno izbjegle poteškoće s pravnom kvalifikacijom kaznenog djela, potrebno je da žrtva, ako prijavljuje kazneno djelo, iscrpno i točno navede sve okolnosti počinjenja kaznenog djela, pa i one koje joj se u tom trenutku čine nevažnima.
U nastavku se navode zakonski opisi nekih tipičnih kaznenih djela koja su razvrstana prema tome koja se pravna dobra propisivanjem tih kaznenih djela i kažnjavanjem njihovih počinitelja štite (život i tijelo čovjeka, njegova spolna sloboda, itd.).