C2.5. R1-I4 Projektiranje i provedba projekta Trga pravde u Zagrebu za poboljšanje pristupa pravosuđu i učinkovitost trgovačkih postupaka i upravnih sporova

Nositelj provedbe: Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije

Cilj  ulaganja  je poboljšati pristup pravosuđu i potaknuti učinkovitost trgovačkih postupaka i upravnih sporova, osnažiti mirenje te osigurati smještaj Trgovačkog suda u Zagrebu, Upravnog suda u Zagrebu, Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Centra za mirenje i Pravosudne akademije na jednoj lokaciji - Trgu pravde u Zagrebu.

Radi postizanja prethodno navedenih ciljeva na načelu tzv. „pametne infrastrukture“ centralizirat će se  pravosudni infrastrukturni objekti na jednoj lokaciji, unaprijediti  upravljanje materijalnim i ljudskim resursima i uvjetima za rad pravosudnih tijela te doprinijeti učinkovitijem funkcioniranju pravosudnih tijela i boljoj usluzi za krajnje korisnike.

Investicija će se provoditi u nekoliko faza koje između ostalog uključuju rušenje starih (nezaštićenih) zgrada, izradu projektne i tehničke dokumentacije, provođenje postupaka javne nabave, tehnički pregled, izdavanje uporabne dozvole, opremanje te preseljenje. 

Vrijednost ulaganja: oko 67,8 milijuna eura odnosno 511 milijuna kuna

Predviđeno vrijeme za provedbu mjere: lipanj 2026.

Kontakt-osoba za više informacija: Karla Dragica Lipej, karladragica.lipej@mpu.hr , Ksenija Novak Pavelić ksenija.novak@mpu.hr i Mirela Moštak mirela.mostak@mpu.hr