Uključite se u e-Savjetovanje o Zakonu o mirnom rješavanju sporova i Zakonu o izvanparničnom postupku

Slika /slike/vijesti naslovnica/2022/prosinac/eSavjetovanja.jpg

Uključite se u e-Savjetovanje o Zakonu o mirnom rješavanju sporova i Zakonu o izvanparničnom postupku. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću otvoreno je do 29. siječnja 2023. godine. 

Ministarstvo pravosuđa i uprave pripremilo je novi Zakon o mirnom rješavanju sporova s ciljem poticanja građana na mirno rješavanje sporova, osiguranja veće dostupnosti mirnog rješavanja sporova, ubrzanja postupaka i rasterećenja sudova za one predmete u kojima je moguće spor riješiti mirnim putem.

Medijacija kao postupak za stranke ima nekoliko prednosti jer je dobrovoljna, brža i jeftinija. Stranke u postupku u bilo kojem trenutku imaju mogućnosti prekinuti postupak i spor riješiti na sudu.

Osniva se Centar za mirno rješavanje spora

Novim Zakonom o mirnom rješavanju sporova osnovat će se Centar za mirno rješavanje spora sa sjedištem u Zagrebu. Centar će biti javna ustanova koja će poticati mirenje, akreditirati institucije za mirno rješavanje sporova, voditi Registar medijatora i procjenitelja, akreditirati programe edukacija za pojedine vrste sporova, provoditi stručno osposobljavanje i usavršavanje medijatora i procjenitelja te na zahtjev stranke imenovati osobe koje će provoditi postupak mirnog rješavanja spora. Centar će imati podružnice u Osijeku, Rijeci i Splitu.

Registar medijatora i procjenitelja bit će javno dostupan u elektroničkom obliku.

Mirno rješavanje spora kao obveza prije pokretanja parničnog ili drugog postupka

Novim zakonom uvodi se i obveza strankama da prije pokretanja parničnog ili drugog postupka pokušaju riješiti spor mirnim putem.

Ako prethodno nije proveden postupak mirnog rješavanja spora, sudovi će kod pokretanja parnica uputiti stranke da u roku od 8 dana poduzmu radnju u cilju mirnog rješavanja spora. Postupak medijacije dovršit će se u roku od 60 dana.

Sudovi će tijekom cijelog postupka moći uputiti stranke da spor pokušaju riješiti mirnim putem.

U postupku medijacije stranke sporazumno imenuju medijatora, u postupku može sudjelovati više medijatora, a ukoliko se ne postigne dogovor stranke mogu zatražiti da Centar, institucija za medijaciju ili treća osoba imenuje medijatora.

U postupku rane neutralne procjene procjenitelji izrađuju procjenu ishoda pokrenutog ili najavljenog sudskog, arbitražnog ili drugog postupka na temelju prikupljenih činjenica i dokaza koje su stranke priložile.

Zakon o mirnom rješavanju sporova jedan je od indikatora Nacionalnog plana oporavka i otpornosti koji se donosi s ciljem unaprjeđenja sustava mirnog rješavanja sporova u Hrvatskoj.

Novi centar osigurat će jednaku provedbu postupaka mirnog rješavanja sporova, raditi na unaprjeđenju i jačanja sustava  mirnog rješavanja sporova.

Mirno rješavanje sporova kao alternativa dugotrajnim sudskim postupcima građanima osigurava pravnu sigurnost, postizanje dogovora u brzom i jeftinijem postupku. Građani, uz pomoć medijatora, lakše, učinkovitije i brže dolaze do rješenja.

Novi zakon unaprijedit će sustav mirnog rješavanja sporova kroz uspostavu snažnije kontrole izmiritelja, dodatne, unificirane, edukacije i veću dostupnost mirnog rješavanja sporova odnosno medijacije.
 

Novi Zakon o izvanparničnom postupku, prvi od 1934. godine 

U Republici Hrvatskoj na snazi su pravna pravila Zakona o vanparničnom postupku iz doba Kraljevine Jugoslavije od 1934. godine. Osim toga, izvanparnični postupci disperzirani su u različitim zakonima poput Obiteljskog zakona, Zakona o proglašenju nestalih osoba umrlima i dokazivanju smrti, Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim stvarima itd.

Zbog takvog zakonskog uređenja izvanparnični postupci nisu učinkoviti i dovode do pravnih nesigurnosti budući da dolazi do različitim pravnim rješenjima o jednakim ili sličnim stvarima.

Novim Zakonom o izvanparničnom postupku osuvremenjuje se izvanparnični postupak i ujednačavaju pravila kako bi građani i poduzetnici imali kvalitetnu i transparentnu pravnu zaštitu.

Ovim zakonom uređuju se kako opća pravila izvanparničnog postupka te se propisuju odredbe za posebne postupke.

Javnim bilježnicima, kao povjerenicima suda, povjerava se postupanje u izvanparničnim postupcima kao što su sporazumni razvod braka, proglašenje nestale osobe umrlom i dokazivanju smrti, uređenja međa (samo u postupcima na temelju sporazuma stanaka), razvrgnuće suvlasničke zajednice.

Uključite se u e-Savjetovanje o zakonskim prijedlozima. Svoje komentare možete ostaviti do 29. siječnja 2023. godine. 

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o mirnom rješavanju sporova:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23058

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izvanparničnom postupku:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23055
 
 
 

Stranica