Sjednica Sabora: Jednostavnija uspostava baze zemljišnih podataka, ubrzanje postupka osnivanja i obnova zemljišnih knjiga

Slika /slike/01 DT MARTINOVIĆ/HN20230505034504_Juro Martinović.jpg

Državni tajnik Juro Martinović predstavio je Hrvatskom saboru izmjene i dopune Zakona o zemljišnim knjigama kojima  dodatno ubrzavaju postupci osnivanja i obnove zemljišnih knjiga, pojednostavljuje uspostava baze zemljišnih podataka te proširuje krug ovlaštenika koji imaju neposredan pristup zemljišnim knjigama.

Predstavljajući zakonski prijedlog državni tajnik kazao je da se zakonom dodatno uređuje pohrana zemljišnih knjiga u Središnjoj pismohrani zemljišnih knjiga, da se detaljnije utvrđuju poslovi pismohrane.

Zakonskim se prijedlogom proširuje i krug ovlaštenika kojima se omogućuje neposredan pristup i pretraga zemljišnim knjigama po imenu, prezimenu, nazivu i OIB-ovima upravnim tijelima županija odnosno Grada Zagreba koji obavljaju poslove koji se odnose na pružanje besplatne pravne pomoći te odvjetnicima i javnim bilježnicima.

„Propisuje se da sve isprave koje se odnose na zemljišne knjige moraju biti u elektroničkom obliku ili ispisane na elektroničkom odnosno mehaničkom uređaju. Proširuje se i ovlast javnog bilježnika da odbije prijedlog za upis kada se pojavi sumnja u vjerodostojnost isprave“, pojasnio je državni tajnik.
Radi ubrzanja postupka dodatno se uređuje postupak osnivanja i obnove zemljišne knjige te se pojedinačni ispravni postupak dodatno pojednostavljuje.

Državni tajnik pojasnio je da su dodatno smanjeni kriteriji te je pojednostavljena uspostava zemljišnih podataka, uz propisivanje mogućnosti usklađenja katastra i zemljišne knjige u posebnom postupku obnova zemljišne knjige za preostali dio katastarske općine  - po službenoj dužnosti.

Ovim zakonskim izmjenama tekst Zakona usklađuje se s terminologijom Zakona o državnoj izmjeru i katastru nekretnina budući da je riječ o jedinstvenom postupku koji provode zajednički nadležni sudovi i Državna geodetska uprava.

U Središnjoj pismohrani zemljišnih knjiga, financiranoj kroz „Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije“ tijekom 2024. godine smjestit će se sve ručno vođene zemljišne knjige i zbirke isprava.

„Ovime se ostvaruje reformska mjera NPPO-a Povećanje učinkovitosti pravosudnog sustava za veće povjerenje građana s ciljem da se do 2026. godine osigura 60% svih katastarskih čestica u bazi zemljišnih podataka, a u daljnjem razdoblju i svih odnosno 100%“, zaključio je državni tajnik.

Foto: Hina Stranica