Tijekom 2022. godine započeto izvršavanje elektroničkog nadzora uz uvjetni otpust, a probacijska služba radila je na izvršavanju 6.303 predmeta

Slika /slike/Državni tajnik Martinović.jpg

Državni tajnik Juro Martinović Hrvatskom saboru predstavio je Izvješće o radu probacijske službe za 2022. godinu koja je radila na izvršavanju 6.303 predmeta, od čega je na izvršavanje zaprimila ukupno 2.934 novih predmeta, a završila 2.932 predmeta. 

Najveći broj predmeta imao je Probacijski ured Zagreb I (21,3 %), a slijede ga Probacijski ured Zagreb II (11,1%) te Probacijski ured Varaždin (9,4 %), dok su osobe uključene u probaciju odradile ukupno 370.764 sati rada za opće dobro.

Državni tajnik Martinović naglasio je kako je osim na izvršavanju probacijskih poslova, probacijska služba tijekom 2022. godine intenzivno radila i na realizaciji aktivnosti nekoliko projekata.

Riječ je o projektu “Jačanje zaštite ljudskih prava i javne sigurnosti kroz unapređenje kapaciteta probacijske službe” financiranom iz Norveškog financijskog mehanizma 2014-2021, te projektima „Unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz jačanje kapaciteta zatvorskog i probacijskog sustava te sustava za podršku žrtvama i svjedocima“ i „Daljnje unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz nastavak modernizacije pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj,“ financiranim iz Europskog socijalnog fonda.

„Osim toga, realiziran je i Erasmus + projekt „Virtualna realnost u kontekstu tretmanskih vještina“ koji je započeo u drugom kvartalu 2022. godine. Cilj projekta odnosio se na zajedničko osmišljavanje digitalnih alata i metoda učenja u okviru edukacije probacijskih službenika u Hrvatskoj te djelatnika tretmana zatvorskog sustava u Rumunjskoj u sklopu teme: „Uspostava terapijskog saveza,“ objasnio je državni tajnik.

Ovaj projekt predstavlja izuzetnu inovaciju u edukaciji i radu probacijskih službenika.

Naime, metoda virtualne realnosti pokazala se korisnom u procesima edukacije različitih vještina te se izolirano koristi u tretmanskom radu s osuđenicima (npr. počiniteljima rodno uvjetovanog nasilja, počiniteljima kaznenih djela u prometu i sl.).

„Uz to, napravljeni su značajni pomaci u implementaciji elektroničkog nadzora: nabavljena je i testirana oprema, ustrojen nadzorni centar, provedena edukacija dijela službenika za korištenje opreme te je osnovana radna grupa za izradu provedbenih propisa.“

„Rezultat rada radne skupine je Pravilnik o uvjetom otpustu uz elektronički nadzor koji je donesen u lipnju 2022. godine. Time je započeto izvršavanje elektroničkog nadzora uz uvjetni otpust,“ zaključio je državni tajnik Martinović.

Probacijski poslovi su od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a obavljaju se s ciljem zaštite društvene zajednice od počinitelja kaznenog djela, njegove resocijalizacije i reintegracije u zajednicu utjecanjem na rizične čimbenike koji su povezani s činjenjem kaznenih djela.

FOTO: Hina

Pisane vijesti