Održane tematske podskupine za oblikovanje mjera u okviru izrade Nacionalnog plana razvoja pravosudnog sustava za razdoblje od 2021.-2027. godine

Slika /slike/pravo 2.jpg

Konferencija svečanog predstavljanja Financijskih mehanizama Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške 2014.- 2021. u Republici Hrvatskoj, održana je 20.09.2021. u Splitu, a ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica je govorio o projektima iz područja pravosuđa.

Nakon što je Stručna radna skupina za izradu prijedloga Nacionalnog plana razvoja  pravosudnog sustava za razdoblje od 2021.-2027. u srpnju 2021. godine usuglasila radni prijedlog strateškog okvira za novi Nacionalni plan te su formirane tematske podskupine za oblikovanje konkretnih mjera.

Tematske podskupine sastale su se 17., 20 i 21. rujna 2021. godine u Ministarstvu pravosuđa i uprave, kako bi raspravile mjere koje će predložiti u sklopu prvog Akcijskog plana provedbe za trogodišnje razdoblje do 2024. godine. Tematske podskupine trenutno rade na oblikovanju mjera za sljedeća područja Nacionalnog plana:
  • Unaprjeđenje učinkovitosti sudskih postupaka
  • Osiguravanje pravne sigurnosti, kvalitete i predvidivosti sudskih odluka
  • Modernizacija infrastrukture te unaprjeđenje  razine i obuhvatnosti korištenja IKT-a radi automatizacije, digitalizacije i pružanje e- pravosudnih usluga
  • Jačanje odgovornosti, etičnost i razvoj ljudskih potencijala u pravosudnom sustavu
  • Unaprjeđenje kvalitete zatvorskog sustava i probacije
Pravosudni sustav ima važnu stratešku ulogu u zaštiti prava građana,  gospodarskom razvoju i napretku Hrvatske. Da bi pravosudni sustav ispunjavao navedenu ulogu, on mora biti učinkovit, jer samo takav pravosudni sustav pridonosi poboljšanju gospodarske i društvene situacije u državi, kvaliteti života građana i djelotvornoj zaštiti njihovih prava.  
 
Modernizacija i poboljšanje učinkovitosti pravosudnog sustava ojačat će državne i pravosudne institucije, osigurati pravnu sigurnost u društvu i stvoriti nove mogućnosti za građane i poduzetnike, osobito podupirući oporavak nakon krize.

Pisane vijesti