Održana 91. sjednica Vlade

Slika /slike/sjednica.PNG

Ministar Ivan Malenica na 91. sjednici Vlade Republike Hrvatske predstavio je nove prijedloge i nacrte prijedloge zakona u nadležnosti Ministarstva pravosuđa i uprave

Predstavljen je Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom bilježništvu, Nacrt prijedloga Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji te Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Cipra o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka.

"Izradi izmjena i dopuna Zakona o javnom bilježništvu pristupilo se radi potrebe uvođenja javnobilježničkih isprava u elektroničkom obliku i sastavljanja takvih isprava na daljinu u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o sudskom registru prema kojima su javni bilježnici utvrđeni kao ovlašteni sastavljači isprava za osnivanje i doregistraciju društva" izjavio je ministar Malenica.

Izmjenama Zakona nastoji se osigurati dostupnost javnobilježničkih usluga u mjestima u kojima nije utvrđeno sjedište javnog bilježnika kroz određivanje obavljanja uredovnih dana po službenoj dužnosti, međutim izostavljaju se odredbe o preuzimanju javnobilježničkih ureda, zajedničkom obavljanju službe te mogućnost istovremenog obavljanja službe javnog bilježnika i stečajnog upravitelja. Zakonom se smanjuje ograničenje broja javnobilježničkih prisjednika i savjetnika zaposlenih u jednom uredu, prvenstveno zbog predstojećeg planiranog proširenja kruga poslova povjerenih javnim bilježnicima.

Također, ovim se zakonskim izmjenama Zakon o javnom bilježništvu usklađuje sa Zakonom o općem upravnom postupku i Akcijskim planom za liberalizaciju tržišta usluga.

"Izmjenama i dopunama Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (ZOPKER) u nacionalno zakonodavstvo implementira se Direktiva o izmjeni Okvirne odluke Vijeća u vezi s razmjenom podataka o državljanima trećih zemalja i u vezi s Europskim informacijskim sustavom kaznene evidencije (ECRIS) te Uredba o uspostavi centraliziranog sustava za utvrđivanje država članice koje imaju podatke o osuđujućim presudama protiv državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva (sustav ECRIS-TCN) za dopunu Europskog informacijskog sustava kaznene evidencije" kazao je ministar Malenica.

Implementacijom ovih propisa uspostavit će se centralizirana baza podataka o identitetu osoba koje su osuđene zbog kaznenog djela u državi članici EU, a državljani su trećih zemalja ili su osobe bez državljanstva. Ta će baza podataka obuhvaćati i biometrijske podatke (otisci prstiju, eventualno i prikaz lica) kako bi se osigurala brza i sigurna identifikacija osobe.

"Novim Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti tzv. zviždača preciznije se uređuje područje primjene Zakona u skladu s Direktivom na područja u kojima se utječe na financijske interese Unije  unutarnje tržište i tržišno natjecanje. Uz to, i dalje se propisuje zaštita zviždača koji prijavljuju nepravilnosti u primjeni nacionalnih propisa ukoliko se takvim kršenjem ugrožava i javni interes" izjavio je ministar Malenica.

Ovim zakonskim prijedlogom dodatno se omogućava zaštita ne samo osobama koje su u stalnom radnom odnosu već i volonterima, studentima, osobama angažiranim prema ugovoru o djelu, osobama koje sudjeluju u postupcima javne nabave odnosno osobama koje sudjeluju u aktivnostima kod poslodavaca.

"Zakonom o  potvrđivanju ugovora između  Vlade Republike  Hrvatske i Vlade Republike Cipra o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka potvrđuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Cipra o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka" rekao je ministar Malenica te dodao kako se ovim ugovorom uspostavlja pravni okvir za osiguranje zaštite klasificiranih podataka koji zajednički nastaju ili se razmjenjuju između ugovornih stranaka.

Pisane vijesti