Održana 86. sjednica Vlade

Slika /slike/novi osj/Malenica_vlada_25.11.PNG

Na 86. sjednici Vlade dano je mišljenje na prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Kaznenog zakona kojeg je podnio Klub zastupnika Mosta te prihvaćeno Izvješće o radu državnih odvjetništava za 2020. godinu.

Obrazlažući mišljenje, ministar je pojasnio da je Prijedlogom Zakona  Kluba zastupnika Mosta predložena dopuna kaznenog djela davanja lažnog iskaza i kaznenog djela sprječavanja dokazivanja iz Kaznenog zakona na način da se kao počinitelj tog kaznenog djela sankcionira onaj tko podnese očitovanje s lažnim podacima ili da lažan iskaz u postupku pred radnim tijelima sabora ili pred povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa.
 
Sukladno odredbama Kaznenog zakona krug počinitelja kaznenog djela davanja lažnog iskaza je određen, jer se radi o posebnom kaznenom djelu. Njegovi počinitelji mogu biti samo svjedoci, vještaci, prevoditelji, tumači i stranke u sudskom postupku. Budući da sudionici pred Radnim tijelima sabora nisu procesni sudionici i da se pred radnim tijelima ne daje iskaz, dopuna djela davanje lažnog iskaza ne ukazuje se opravdanom.
 
U odnosu na prijedlog dopune kaznenog djela sprječavanja dokazivanja, ukazuje se kako se s obzirom na zaštitni objekt - pravosuđe, gledano u širem smislu riječi, radnja počinjenja može odnositi samo na sprječavanje ili znatno otežavanje dokazivanja u odnosu na procesne radnje usmjerene na utvrđivanje činjenica u postupku, a ne i na širenje inkriminacije na sprječavanje ili znatno otežavanje donošenja bilo kojih vrsta odluka u postupcima pred navedenim tijelima.
 
Na temu Izvješća o radu državnih odvjetništava za 2020. godinu ministar Malenica je kazao kako Izvješće sadrži prikaz pokazatelja učinkovitosti i kvalitete rada državnog odvjetništva za kazneni i građansko-upravni odjel na razini cijelog sustava, a posebno na razini Državnog odvjetništva, županijskih, općinskih i posebnih državnih odvjetništava.
 
Indikatori uspješnosti koje primjenjuje Komisija za učinkovitost pravosuđa Vijeća Europe, a koji su ključni pokazatelji uspješnosti rada državnih odvjetništava pokazuju da se u razdoblju od 2016. do 2020. stopa ažurnosti  (CR) povećava s 91% u 2016. na 100% u 2020., dok se vrijeme rješavanja predmeta skraćuje i to sa 144 dana u 2016. na 70 dana u 2020.
 
Ministar je istaknuo da je Vlada je izmjenama Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi, adekvatno vrednovala složenost poslova radnog mjesta financijskog istražitelja u državnom odvjetništvu, istaknuvši kako je kontinuirano nastavljeno i tehničko opremanje
 
Vlada je prihvatila Izvješće Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske o radu državnih odvjetništava u 2020. godini.

Pisane vijesti