Neformalni sastanak ministara pravosuđa Europske unije

Slika /slike/malenica 3.jpg

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica sudjelovao je na neformalnom sastanku ministara pravosuđa Europske unije na kojem su razgovarali o digitalizaciji pravosuđa, položaju ranjivih odraslih osoba i zaštiti intelektualnog prava vlasništva.

Riječ je o prvom sastanku ministara pravosuđa Europske unije za vrijeme portugalskog predsjedanja.
 
Kroz raspravu o pravnoj zaštiti ranjivih odraslih osoba u građanskim i kaznenim postupcima, ministri su podržali ulaganje dodatnih napora za postizanje daljnjeg napretka u zaštiti i podršci žrtvama kroz provođenje posebnih mjera te primjenu postojećih nacionalnih, europskih i međunarodnih propisa.
 
Posebna pažnja bila je usmjerena na ratifikaciju Konvencije o međunarodnoj zaštiti odraslih iz 2000. te je istaknuta važnost primjene Direktive EU o pravima žrtava i Strategije EU o pravima žrtava 2020.-2025., a sve u cilju pružanja odgovarajuće pravne zaštite ranjivih skupina odraslih osoba u postupcima s prekograničnim elementom.
 
Ministri su razmijenili stajališta o zaštiti intelektualnog prava vlasništva u kontekstu  povezanosti s krivotvorenjem i organiziranim kriminalom. S obzirom na rastuću pojavu krivotvorenih farmaceutskih proizvoda, kao i medicinske i zaštitne opreme koje proizvode i distribuiraju kriminalne organizacije, poduzimanje određenih mjera i aktivnosti radi sprječavanja i suzbijanja takvih nezakonitih radnji odnosno kaznenih djela nameće se kao prioritet na EU razini. Tijekom rasprave je istaknuta i mogućnost uvođenja novog zakonodavnog instrumenta na EU razini, a koji bi pridonio unaprjeđenju uzajamne suradnje i učinkovitosti borbe protiv organiziranog krivotvorenja proizvoda.
 
U raspravi o digitalizaciji pravosuđa ministri su razmijenili mišljenja o glavnim izazovima digitalizacije u području pravosuđa,  aktivnostima koje je potrebno poduzeti na EU razini radi pružanja potpore državama članicama u digitalizaciji pravosudnih sustava, uvođenju obveznog korištenja digitalnih tehnologija, kao i o financiranju projekata vezanih uz digitalizaciju iz EU programa i fondova.
 
Ministri su se također osvrnuli i na nedavno objavljenu Komunikaciju Europske komisije o digitalizaciji pravosuđa u Europskoj uniji, kao i na trenutno aktualni prijedlog Uredbe o računalnom sustavu za komunikaciju u prekograničnim građanskim i kaznenim postupcima (e-CODEX).

Pisane vijesti