Ministar Malenica na Hrvatsko-francuskim upravnopravnim danima

Slika /slike/HFU_1.jpg

O ovogodišnjoj temi skupa „Izazovi za sustav pravnih pravila i sloboda povodom pandemije Covid-19 i elementarnih nepogoda“ raspravljali su pravni stručnjaci i znanstvenici iz Hrvatske i Francuske.

Hrvatsko-francuski upravnopravni dani, dvodnevni međunarodni simpozij svečano je otvoren u ponedjeljak 15. studenog na Pravnom fakultetu u Splitu.

Sve nazočne uzvanike na otvaranju uvodno je pozdravio dekan splitskog Pravnog fakulteta Ratko Brnabić, izrazivši uvjerenje da će i ovog puta „Hrvatsko-francuski upravni dani“ pružiti vrijedne inicijative za razvoj javne uprave. Zahvalu organizatorima uputio je rektor Sveučilišta u Splitu Dragan Ljutić, predstavnica Splitsko -dalmatinske županije , Marija Čizmić te predsjednik, Visokog upravnog suda RH Ante Galić i Estelle Halimi savjetnica iz Veleposlanstva Francuske u Republici Hrvatskoj.

U raspravi prvog dana konferencije sudjelovao je ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica koji je govorio o digitalizaciji upravne djelatnosti i primjeni dobrih rješenja i nakon završetka pandemije uzrokovane virusom Covid-19.

Ministar je naglasio kako su određene promjene u sustavu javne uprave uzrokovane COVID-om 19 kratkoročne i kako će se prestati primjenjivati s krajem pandemije, ali da će dio tih promjena iskoristiti kako bi se izradio učinkovitiji sustav. 

"Brojni građani u pandemijskim uvjetima prepoznali su važnost digitalnih usluga javnopravnih htjela, to nam samo ukazuje da kvalitetna digitalna rješenja treba nastaviti razvijati i primjenjivati u svakodnevnom radu" izjavio je ministar te predstavio nekoliko procesa koji su bili digitalizirani.

Djelovanje javnopravnih tijela temelji se na ZUP-u koji stavlja težište na skup aktivnosti odnosno pravila na temelju kojih javnopravna tijela postupaju te dosljednom i transparentnom rješavanju konkretne upravne stvari.

"Posljednjim izmjenama Zakona o općem upravnom postupku - upravni postupak dodatno smo ubrzali i modernizirali kako bi čitav postupak bio učinkovitiji, brži, uz manji trošak za dionike. Uveli smo pravilo digital first, odnosno propisali smo da javnopravna tijela i stranke te druge osobe koje sudjeluju u upravnom postupku primarno komuniciraju elektroničkim putem i pomoću sustava državne informacijske infrastrukture" kazao je ministar i dodao kako se na taj način daje prednost komunikaciji elektroničkim putem pred drugim oblicima komunikacije u cilju ubrzavanja postupka što je u konačnici u interesu stranaka, poticanja digitalizacije, ostvarivanja ušteda svih dionika u postupku i stranaka i javnopravnih tijela.

Projektom „Razvoj i implementacija IT sustava za nadzor Zakona o općem upravnom postupku“ 2019. godine uspostavljen je sustav ZUP IT - informacijski sustav za prikupljanje podataka o upravnim postupcima. Sustav trenutno koriste sva ministarstva, županije i Grad Zagreb čiji službenici koji vode upravne postupke unose podatke o pojedinačnom predmetu, bilježeći poduzete radnje i primijenjene institute. Ti podaci omogućavaju izradu analiza i stvaraju preduvjet za izradu mjera i provođenje aktivnosti koje bi ne samo povećale učinkovitost već i doprinijele standardizaciji i pojednostavljivanju postupaka, a u konačnici rezultirali ukidanjem procesa koji se pokažu nepotrebnima.

Također, pristupilo se izmjenama Zakona o upravnom sporu i omogućila se primjena sustava e-Spis i e-Komunikacija u upravnoj grani sudovanja. Implementacija sustava e-Spis omogućit će nasumičnu elektroničku dodjelu predmeta na upravnim sudovima i kvalitetnije praćenje predmeta i izradu statističkih izvješća. Sustav e-Komunikacija, s druge strane, dionicima u sudskim postupcima omogućuje elektroničko podnošenje podnesaka, zaprimanje sudskih pismena i omogućuje brži rad sudova i učinkovitiju naplatu sudskih pristojbi.

"Temelji moderne javne uprave počivaju na kvalitetnoj učinkovitosti i djelotvornosti sustava, na visokim standardima pružanja javnih usluga, na odnosu povjerenja između javne uprave i korisnika usluga, na visokoj razini otvorenosti, transparentnosti i pristupačnosti javnopravnih tijela, ali na i kvalitetno uspostavljenoj informacijsko-komunikacijskoj mreži usluga.  Svaki od navedenih elemenata doprinosi očuvanju vladavine prava" zaključio je ministar. 

Pisane vijesti