Državni tajnik Martinović u Ženevi predstavio Četvrto periodično Izvješće Republike Hrvatske o građanskim i političkim pravima

Slika /slike/IMG-20240703-WA0002 (002).jpg

Obrana Izvješća Republike Hrvatske o primjeni međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima održana je 2. i 3. srpnja 2024. godine u Ženevi pred Odborom za ljudska prava Ujedinjenih naroda (UN).

Voditelj izaslanstva Republike Hrvatske bio je državni tajnik iz Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Juro Martinović, a izaslanstvo je činilo ukupno 17 članova iz nadležnih ministarstava i Vladinih ureda, stalni otpravnik poslova Stalne misije Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda i ostalim međunarodnim organizacijama u Ženevi Gordan Markotić te zamjenik glavnog državnog odvjetnika Dražen Jelenić.

Državni tajnik Martinović rekao je kako mu je čast i privilegija predstaviti Četvrto periodično izvješće Republike Hrvatske prema Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima, budući da je ono nastalo kao rezultat procesa u kojem su sudjelovala sva relevantna državna tijela.

„Republika Hrvatska kao članica Ujedinjenih naroda, Europske unije i Vijeća Europe predana je radu na unaprjeđenju ljudskih prava, posebno uključujući građanska i politička prava,“ istaknuo je državni tajnik podsjetivši kako je tijekom 2018. godine Hrvatska predsjedala Radnom skupinom Vijeća za situacije koja rješava pritužbe za teška kršenja ljudskih prava, čime je dodatno dala obol konkretnoj zaštiti ljudskih prava - što je srž samog Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima.

„U tom smislu, ističemo i kontinuiranu ulogu Hrvatske u okviru Univerzalnog periodičnog pregleda ljudskih prava, koja preporukama sudjeluje u pregledima drugih država te je jedna od UN članica koja redovito priprema među-izvješća, a koji u određenom dijelu predstavljaju i recentnu nadopunu ovom  izvješću,“ dodao je.

Osim prava nacionalnih manjina, problematike trgovanja ljudima, migracija, zločina iz mržnje, ratnih zločina i pitanja nestalih osoba iz Domovinskog rata - jednog od najvažnijih humanitarnih pitanja za Republiku Hrvatsku - državni tajnik Martinović posebno se dotaknuo potrebe ojačavanja zakonodavnog okvira za unaprjeđenje i zaštitu ljudskih prava kroz usvajanje međunarodnih instrumenata te je kao važan doprinos istaknuo napredak postignut u području kaznenog zakonodavstva kroz uvođenje kaznenog djela femicid.

„Uvedeno je kazneno djelo teškog ubojstva ženske osobe kojim se nastoji adresirati prepoznavanje onih ubojstava koja se označavaju kao femicid te je  spolno uznemiravanje, do sada tretirano kao prekršaj, prešlo isključivo u kaznenu sferu. Pooštrena je politika kažnjavanja za kazneno djelo silovanja dok su izmjene Zakona o kaznenom postupku unaprijedile zakonodavni okvir zaštite žrtava od nasilja u obitelji,“ objasnio je državni tajnik Martinović.

Državni tajnik Martinović ustvrdio je kako Republika Hrvatska aktivno radi na adresiranju izazova unutar zatvorskog sustava uz istodobno jačanje probacijske službe i službe za elektronički nadzor.

„Poduzeti su odlučni koraci prema modernizaciji zatvorskog sustava. Ključna područja na koja se fokusira uključuju kontinuirana financijska ulaganja, modernizaciju infrastrukture i procesa te usklađivanje s međunarodnim standardima i preporukama. Ovaj sveobuhvatni pristup osmišljen je kako bi se osiguralo da zatvorski sustav u Hrvatskoj bude human, pravedan i u skladu s najboljim svjetskim praksama,“ rekao je državni tajnik i dodao kako je u proteklih pet godina također proveden i velik broj reformskih aktivnosti u pravosuđu.

„Izmjene zakonodavstva unaprijedile su pravo na pristup građana pravosuđu, poboljšani su uvjeti za smanjenje sudskih zaostataka, osigurana je specijalizacija sudaca u određenim predmetima te je propisana obveza javne objave anonimiziranih sudskih odluka radi osiguranja transparentnosti rada sudova kao i jačanja povjerenja javnosti u sudbenu vlast,“ zaključio je državni tajnik Martinović.

Osim državnog tajnika Martinovića, na Obrani Izvješća Republike Hrvatske ispred Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije sudjelovali su i savjetnica ministra Dragana Milunić Pakozdi, ravnateljica Uprave za ljudska prava, nacionalne manjine i etiku Danijela Gaube te načelnik Sektora za europske poslove i međunarodnu suradnju Tomislav Boršić.

Podsjećamo, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 18. veljače 2022. prihvatila Četvrto periodično izvješće o primjeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima.

Četvrto periodično izvješće Republike Hrvatske podneseno je UN Odboru za ljudska prava u skladu s člankom 40. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i obuhvaća razdoblje nakon 2015.

Izvješće sadrži odgovore na 22 pitanja UN Odbora za ljudska prava prema dva tematska poglavlja:
  • A. opće informacije o situaciji u vezi s ljudskim pravima iz nacionalne perspektive, uključujući nove mjere i događaje povezane s provedbom Pakta 
  • B. specifične informacije o provedbi članaka 1. - 27. Pakta, posebno s obzirom na prethodne preporuke Odbora.


Pisane vijesti