Jačanje okvira korporativnog upravljanja i borbe protiv korupcije

Slika /slike/Generičke fotografije/AdobeStock_284446109.jpeg

Izrađen Priručnik za primjenu smjernica OECD-a o korporativnom upravljanju u trgovačkim društvima u većinskom državnom vlasništvu primjenjiv i za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji će doprinijeti poboljšanju upravljačkih praksi i smanjenju rizika korupcije

U okviru preventivnih djelovanja u borbi protiv korupcije, a s ciljem osnaživanja postojećeg regulatornog okvira korporativnog upravljanja i borbe protiv korupcije, izrađen je novi Priručnik za trgovačka društva u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ovaj priručnik ima za svrhu unaprijediti postojeće prakse i pružiti preporuke u skladu s važećim smjernicama Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD).

Priručnik se bavi specifičnostima vlasničke strukture i ciljevima trgovačkih društava u javnom vlasništvu te naglašava važnost transparentnosti, odgovornosti i integriteta.

Priručnik sadrži praktične korake za usklađivanje upravljačkih struktura i praksi poslovanja sa smjernicama OECD-a, koje su prilagođene kontekstu poslovanja hrvatskih trgovačkih društava.

Očekuje se da će primjena preporuka iz Priručnika značajno doprinijeti poboljšanju upravljačkih praksi i smanjenju rizika korupcije u trgovačkim društvima u vlasništvu JLP(R)S, čime će se osigurati njihova bolja učinkovitost, odgovornost, transparentnost i integritet.

Priručnik je izrađen u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. do 2026., Investicije C2.6. R3 Unaprjeđenje korporativnog upravljanja u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te je financiran sredstvima Europske unije.

 


Pisane vijesti