Opće informacije, plan nabave i registar ugovora

 Profil naručitelja

 Kaznionica u Lepoglavi
 Hrvatskih pavlina 1
 42250 Lepoglava
 Matični broj naručitelja: 3125971
 OIB naručitelja: 10236446484


Obavijest sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi 

 

Plan nabave

 

Registar ugovora Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma