Uprava za kazneno pravo

Obavlja:
 
  • poslove vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa, provođenje zakona i drugih propisa iz područja kaznenog prava
  • stručnu obradu predmeta pomilovanja
  • poslove vezane za vođenje kaznene i prekršajne evidencije, registra neplaćenih novčanih kazni te međunarodnu razmjenu podataka iz evidencija
  • poslove institucionaliziranja i koordiniranja sustava podrške žrtvama i svjedocima unutar pravosuđa
  • poslove koordiniranja strateškim razvojem sustava u Republici Hrvatskoj - međunarodnu i međuinstitucionalnu suradnju i praćenje primjene međunarodnih dokumenata u pitanjima podrške žrtvama i svjedocima te sudjelovanje u izradi propisa i davanju mišljenja na propise koji se tiču prava žrtava i svjedoka
  • poslove Povjerenstva za praćenje i unapređenje sustava podrške žrtvama i svjedocima
  • sudjeluje u radu institucija i drugih tijela Europske unije i Vijeća Europe
  • analizira prijedloge pravnih akata Europske unije i Vijeća Europe iz svoga djelokruga, analizira i daje prijedloge za usklađenje propisa iz svoga djelokruga s pravom Europske unije i Vijeća

Kontakt