Oglasi - određeno vrijeme

Stručni referent – dežurni službenik
Datum:
14.02.2023.
Datum objave u NN:
 
Ustrojstvena jedinica:
Odgojni zavod u Požegi
Naziv:
Stručni referent – dežurni službenik  
Stručni uvjeti:
  • srednja stručna sprema pedagoške, upravne, ekonomske, trgovačke, medicinske, tehničke, prehrambene struke ili gimnazija
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na  odgovarajućim poslovima
  • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument:
Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od dana objave oglasa na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

Prijave se podnose neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Odgojni zavod u Požegi, Osječka 77, Požega s naznakom „Za oglas – stručni referent – dežurni službenik“.


 
Testiranje:                      
Datum objave poziva:    
Poziv na testiranje:         
Poziv na razgovor (intervju):           poziv na razgovor (intervju)
Obustava ili poništenje:    
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:                  Rješenje o prijmu
Stručni referent – dežurni službenik
Datum:
13.06.2023.
Datum objave u NN:
 
Ustrojstvena jedinica:
Odgojni zavod u Požegi
Naziv:
Stručni referent – dežurni službenik  
Stručni uvjeti:
  • srednja stručna sprema pedagoške, upravne, ekonomske, trgovačke, medicinske, tehničke,
    prehrambene struke ili gimnazija
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na  odgovarajućim poslovima
  • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument:
Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od dana objave oglasa na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

Prijave se podnose neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Odgojni zavod u Požegi, Osječka 77, Požega s naznakom „Za oglas – stručni referent – dežurni službenik“.


 
Testiranje:                      
Datum objave poziva:    
Poziv na testiranje:         
Poziv na razgovor (intervju):          obavijest o razgovoru (intervju)
Obustava ili poništenje:    
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:                         rješenje o prijmu