Registar političkih stranaka

Uvid u registar političkih stranaka 

Zakonom o političkim strankama uređuje se pravni položaj, uvjeti, način i postupak osnivanja, registriranje i prestanak političkih stranaka.

Političku stranku može osnovati najmanje 100 punoljetnih poslovno sposobnih državljana Republike Hrvatske. Upisuju se u Registar političkih stranaka Republike Hrvatske koji vodi Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Uz zahtjev za upis u registar, dostavlja se:
 
  • zapisnik o radu i odluke osnivačkog tijela stranke,
  • program i statut,
  • popis osnivača i članova upravnih tijela,
  • imena osoba ovlaštenih za predstavljanje i zastupanje.

Zahtjev za upis u registar mora podnijeti ovlaštena osoba političke stranke u roku od 15 dana od dana održavanja osnivačke skupštine (sabora) stranke. O upisu u registar Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije donosi rješenje.
Naziv političke stranke mora se jasno razlikovati od naziva već registriranih političkih stranaka. Ako se Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije dostave dva ili više zahtjeva za registraciju političke stranke s istim nazivom, odobrit će se zahtjev za upis one političke stranke koja je prva podnijela zahtjev. Naziv političke stranke mora biti na hrvatskom jeziku.

Osoba ovlaštena za predstavljanje i zastupanje političke stranke dužna je Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije podnijeti prijavu promjene programa, statuta, naziva, sjedišta, imena osoba ovlaštenih za predstavljanje i zastupanje, članova upravnog tijela te prijavu o prestanku stranke u roku od 15 dana od dana izvršenih promjena.

Politička stranka dužna je prijaviti osnivanje i djelovanje svojih ustrojstvenih oblika (podružnice, ogranci) Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u roku 15 dana od dana osnivanja.