Probacijska služba


Probacijska služba je profesionalna i specijalizirana služba, u sklopu kaznenopravnog sustava koja nadzire počinitelje kaznenih djela te im pruža podršku u zajednici smanjujući pritom troškove te rizik ponovnog počinjenja kaznenih djela.


Naša misija

Zaštita javnosti te smanjenje rizika od recidivizma kroz rehabilitaciju i reintegraciju počinitelja u društvo.

 
 

   GODIŠNJI IZVJEŠTAJI         ČESTA PITANJA               BILTEN        

 

Ovaj projekt financira Europska unija.

Ova publikacija je izrađena uz potporu Europske unije.
Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost twinning
projektnih partnera i ni na koji način se ne može smatrati da
odražava stavove Europske unije. 
http://ec.europa.eu/europeaid/home_en