Oglasi na određeno vrijeme

viši savjetnik, referent i viši savjetnik
Datum:
14.05.2024.
 
 
Ustrojstvena jedinica:  
Stručni uvjeti:
UPRAVA ZA GRAĐANSKO, TRGOVAČKO I UPRAVNO PRAVO
SEKTOR ZA ZEMLJIŠNOKNJIŽNA I STVARNA PRAVA
SLUŽBA ZA STVARNA PRAVA
Odjel za stvarna prava
 
viši savjetnik
UPRAVA ZA SLUŽBENIČKI SUSTAV
SEKTOR ZA LJUDSKE POTENCIJALE
SLUŽBA ZA EVIDENCIJE I ANALIZE LJUDSKIH POTENCIJALA U MINISTARSTVU
 
referent
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU
PROBACIJSKI UREDI
PROBACIJSKI URED OSIJEK- za područje Osječko-baranjske županije
 
viši savjetnik
 • razina 7.1. sv ili 7.1. st HKO-a društvene struke
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • znanje engleskog jezika 
 • razina 4.2 HKO-a upravne ili birotehničke struke ili gimnazija
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • razina 7.1. sv ili 7.1. st HKO-a iz područja socijalne pedagogije, socijalnog rada, psihologije, pravnih znanosti te drugih društvenih i humanističkih znanosti
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • položen vozački ispit „B" kategorije
 
 
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpudt.gov.hr/) neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: „Za Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme“.

Prijavni obrazac 
Testiranje:                   
Datum objave poziva:   
Poziv na razgovor (intervju):               
Rezultati razgovora (intervjua):     
               
Obustave:            
 
Rješenje o prijmu:   
 
viši upravni savjetnik
Datum:
28.12.2023.
 
 
Ustrojstvena jedinica:
 
Stručni uvjeti:
UPRAVA ZA GRAĐANSKO, TRGOVAČKO I UPRAVNO PRAVO
SEKTOR ZA ZEMLJIŠNOKNJIŽNA I STVARNA PRAVA
SLUŽBA ZA STVARNA PRAVA
ODJEL ZA STVARNA PRAVA
 
UPRAVA ZA GRAĐANSKO, TRGOVAČKO I UPRAVNO PRAVO
SEKTOR ZA ZEMLJIŠNOKNJIŽNA I STVARNA PRAVA
SLUŽBA ZA STVARNA PRAVA
ODJEL ZA IZUZIMANJE OD ZABRANE RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA
 
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene struke
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • znanje engleskog jezika
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene struke
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • znanje engleskog jezika
 
 
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
2
Link na dokument u NN:

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpudt.gov.hr/) neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: „Za Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme“.

Prijavni obrazac 
Testiranje:                   
Datum objave poziva:   
Poziv na razgovor (intervju):               
Rezultati razgovora (intervjua):     
               
Obustave:                   odluka o obustavi
 
Rješenje o prijmu:   
 
voditelj Odjela - Zatvor u Splitu
Datum:
27.12.2023.
Datum objave u NN:
 
Ustrojstvena jedinica:
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU
Zatvor u Splitu
Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni ispit
 
 
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpu.gov.hr) neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom "Za Oglas". 
Testiranje:                   
Datum objave poziva:   
Poziv na razgovor (intervju):                poziv na razgovor (intervju)  
Rezultati razgovora (intervjua):     
               
Obustave:                                
 
Rješenje o prijmu:                 rješenje o prijmu
 
voditelj Odjela - Zatvor u Splitu
Datum:
20.10.2023.
Datum objave u NN:
 
Ustrojstvena jedinica:
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU
Zatvor u Splitu
Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni ispit
 
 
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpu.gov.hr) neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom "Za Oglas".
  
Testiranje:                   
Datum objave poziva:   
Poziv na razgovor (intervju):                   poziv na razgovor (intervju)  
Rezultati razgovora (intervjua):     
               
Obustave:                               odluka o obustavi          
 
Rješenje o prijmu:   
 
računovodstveni referent-financijski knjigovođa, viši upravni savjetnik i viši upravni savjetnik
Datum:
06.10.2023.
Datum objave u NN:
06.10.2023.
Ustrojstvena jedinica:
- kao u tekstu oglasa
Stručni uvjeti:
GLAVNO TAJNIŠTVO
SEKTOR ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE
SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVENO-FINANCIJSKE POSLOVE
PODODSJEK ZA LIKVIDATURU I PLAĆANJA

računovodstveni referent-financijski knjigovođa
UPRAVA KAZNENO PRAVO
SEKTOR ZA EVIDENCIJE, POMILOVANJA I PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA
SLUŽBA ZA EVIDENCIJE I POMILOVANJA
ODJEL ZA KAZNENE EVIDENCIJE

viši upravni savjetnik
UPRAVA KAZNENO PRAVO
SEKTOR ZA EVIDENCIJE, POMILOVANJA I PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA
SLUŽBA ZA EVIDENCIJE I POMILOVANJA
ODJEL ZA KAZNENE EVIDENCIJE

viši upravni savjetni


 
 • srednja stručna sprema upravne, birotehničke, ekonomske ili tehničke struke ili gimnazija
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • poznavanje engleskog jezika
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • poznavanje engleskog jezika
 
 
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
3
Link na dokument u NN:

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpudt.gov.hr/) neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: „Za Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme“.

prijavni obrazac 
Testiranje:     
Datum objave poziva:   
Poziv na razgovor (intervju):     
Rezultati razgovora (intervjua):     
               
Obustave:                           djelomična obustava              
 
Rješenje o prijmu:   
 
voditelj Odjela
Datum:
12.09..2023.
Datum objave u NN:
12.09.2023.
Ustrojstvena jedinica:
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU
Zatvor u Splitu
Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni ispit
 
 
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpu.gov.hr) neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom "Za Oglas". 
Testiranje:                   
Datum objave poziva:   
Poziv na razgovor (intervju):     
Rezultati razgovora (intervjua):     
               
Obustave:                           odluka o obustavi              
 
Rješenje o prijmu:   
 
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - više radnih mjesta - 29. svibnja 2023.
Datum:
29.05.2023.
Ustrojstvena jedinica:
Ministarstvo pravosuđa i uprave
ustrojstvena jedinica kao u tekstu Oglasa
Naziv:
razna radna mjesta
Stručni uvjeti:
 • kao u tekstu oglasa
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
5
Link na dokument:

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: „Za Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme“.

Prijavni obrazac 
Poziv na testiranje:  
Obustava:                 
Poziv na razgovor (intervju):     
Rezultati intervjua:  
Rješenje o prijmu:  
viši upravni savjetnik i stručni suradnik
Datum:
15.03.2023.
Datum objave u NN:
15.03.2023.
Ustrojstvena jedinica:
 
Stručni uvjeti:
viši upravni savjetnik stručni suradnik
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene struke
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • znanje engleskog jezika
 • ​završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene ili biotehničke struke
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 
 
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
2
Link na dokument u NN:

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpudt.gov.hr/) neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: „Za Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme“.

Prijavni obrazac 
Testiranje:                   
Datum objave poziva:   
Poziv na razgovor (intervju):              poziv na razgovor (intervju)  
Rezultati razgovora (intervjua):     
               
Obustave:
 
Rješenje o prijmu:   
 
voditelj Pododsjeka
Datum:
07.02.2023.
Datum objave u NN:
07.02.2023.
Ustrojstvena jedinica:
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU
Zatvor u Rijeci
Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova
Pododsjek prehrane
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema ugostiteljske struke – kuhar
 • najmanje pet godina radnog iskustva u struci
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni ispit
 
 
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpu.gov.hr) neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom "Za Oglas". 
Testiranje:                   
Datum objave poziva:   
Poziv na razgovor (intervju):     
Rezultati razgovora (intervjua):     
               
Obustave:                     odluka o obustavi                          
 
Rješenje o prijmu:   
 
voditelj Pododsjeka
Datum:
14.12.2022.
Datum objave u NN:
14.12.2022.
Ustrojstvena jedinica:
UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU
Zatvor u Rijeci
Odjel financijsko-knjigovodstvenih poslova
Pododsjek prehrane
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema ugostiteljske struke – kuhar
 • najmanje pet godina radnog iskustva u struci
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni ispit
 
 
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpu.gov.hr) neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom "Za Oglas". 
Testiranje:                   
Datum objave poziva:   
Poziv na razgovor (intervju):     
Rezultati razgovora (intervjua):     
               
Obustave:                             obustava
 
Rješenje o prijmu:   
 
upravni savjetnik i viši stručni savjetnik
Datum:
21.09.2022.
Datum objave u NN:
21.09.2022.
Ustrojstvena jedinica:
 
Stručni uvjeti:
upravni savjetnik viši stručni savjetnik
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prava
 • najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij psihologije, prava, socijalne pedagogije, socijalnog rada ili kriminalistike
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • poznavanje engleskog jezika
 
 
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
2
Link na dokument u NN:

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpudt.gov.hr/) neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: „Za Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme“.

Prijavni obrazac 
Testiranje:                   
Datum objave poziva:   
Poziv na razgovor (intervju):                 poziv na razgovor (intervju)  
Rezultati razgovora (intervjua):     
               
Obustave:
 
Rješenje o prijmu:   
 
viši upravni savjetnik i viši stručni savjetnik
Datum:
30.08.2022.
Datum objave u NN:
30.08.2022.
Ustrojstvena jedinica:
 
Stručni uvjeti:
viši upravni savjetnik viši stručni savjetnik
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • poznavanje engleskog jezika
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene ili humanističke struke
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • znanje engleskog jezika
 
 
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
2
Link na dokument u NN:

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpudt.gov.hr/) neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: „Za Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme“.

Prijavni obrazac 
Testiranje:                   
Datum objave poziva:   
Poziv na razgovor (intervju):                   poziv na razgovor (intervju)  
Rezultati razgovora (intervjua):     
               
Obustave:
 
Rješenje o prijmu:
 
upravni savjetnik i viši stručni savjetnik
Datum:
22.07.2022.
Datum objave u NN:
22.07.2022.
Ustrojstvena jedinica:
 
Stručni uvjeti:
upravnii savjetnik viši stručni savjetnik
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prava
 • najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja socijalne pedagogije, socijalnog rada, psihologije, pravnih znanosti te drugih društvenih i humanističkih znanosti
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • položen vozački ispit „B" kategorije
 
 
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpudt.gov.hr/) neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: „Za Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme“.


Prijavni obrazac 
Testiranje:                   
Datum objave poziva:   
Poziv na razgovor (intervju):                poziv na razgovor (intervju)  
Rezultati razgovora (intervjua):     
              
Obustave:
 
Rješenje o prijmu: 
 
viši stručni savjetnik i upravni referent
Datum:
06.05.2022.
Datum objave u NN:
06.05.2022.
Ustrojstvena jedinica:
 
Stručni uvjeti:
viši stručni savjetnik upravni referent
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij psihologije, prava, socijalne pedagogije, socijalnog rada ili kriminalistike
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • poznavanje engleskog jezika
 • srednja stručna sprema upravne, tehničke, birotehničke, ekonomske ili turističke struke ili gimnazija
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 
 
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpudt.gov.hr/) neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: „Za Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme“.

Prijavni obrazac 
Testiranje:                   
Datum objave poziva:   
Poziv na razgovor (intervju): 
Rezultati razgovora (intervjua):     
za viši stručni savjetnik                 
Obustave:
 
Rješenje o prijmu:             
viši stručni savjetnik
upravni referent
viši stručni savjetnik i stručni referent
Datum:
28.04.2022.
Datum objave u NN:
28.04.2022.
Ustrojstvena jedinica:
 
Stručni uvjeti:
viši stručni savjetnik stručni referent
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene ili humanističke struke
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • znanje engleskog jezika
 • srednja stručna sprema upravne, birotehničke ili ekonomske struke ili gimnazija
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
  poznavanje rada na računalu
 
 
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpudt.gov.hr/) neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: „Za Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme“.

Prijavni obrazac 
Testiranje:                   
Datum objave poziva:   
Poziv na razgovor (intervju): 
Rezultati intervjua:
Obustava:

Odluka o obustavi oglasa 
 
Rješenje o prijmu:
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - 7. siječnja 2022.
Datum:
Ustrojstvena jedinica:
Ministarstvo pravosuđa i uprave
Ustrojstvena jedinica (kao u tekstu Oglasa)
Naziv:
razna radna mjesta
Stručni uvjeti:
 • kao u tekstu oglasa
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
3
Link na dokument:

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: „Za Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme“.

Prijavni obrazac 
Poziv na testiranje:  
Obustava:                                     
Poziv na razgovor (intervju):     
 • za radno mjesto 494
 • za radno mjesto 586
 • za radno mjesto 611  
Rezultati intervjua:
 • za radno mjesto 611
 • za radno mjesto 494  
 
Rješenje o prijmu:  
Oglas za obavljanje poslova podrške ministru pravosuđa i uprave - Posebni/a savjetnik/ica u Kabinetu ministra