Interni oglas

Kaznionica u Valturi
Datum:
4. siječnja 2022.
Naziv radnog mjesta:
upravitelj/ica
Stručni uvjeti:
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prirodne, tehničke, biomedicinske, zdravstvene, biotehničke, društvene ili humanističke struke
  • četiri godine radnog iskustva s kvalifikacijom u visokom obrazovanju
  • najmanje četiri godine radnog iskustva u zatvorskom sustavu ili najmanje jedna godina radnog iskustva na rukovodećem radnom mjestu u zatvorskom sustavu
  • poznavanje rada na računalu 
  • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument:
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave internog oglasa na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: „Za interni oglas“.

 
Testiranje:  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:                   poziv na testiranje  
 
Obustava ili poništenje:                 odluka o obustavi
Datum objave:  
Datum objave:  
Link na dokument:  
Zatvor u Zagrebu
Datum:
31. siječnja 2022.
Naziv radnog mjesta:
pomoćnik/ica upravitelja Zatvora u Zagrebu
Stručni uvjeti:
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prirodne, tehničke, biomedicinske, zdravstvene, biotehničke, društvene ili humanističke struke
  • četiri godine radnog iskustva s kvalifikacijom u visokom obrazovanju
  • poznavanje rada na računalu
  • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument:
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave internog oglasa na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: „Za interni oglas“..

 
Testiranje:            poziv na testiranje  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:  
 
Obustava ili poništenje:     
Datum objave:  
Datum objave:  
Obustava:             odluka o obustavi