Plan rada pravosudne inspekcije

Pravosudna inspekcija obavlja poslove nadzora nad pravilnim i zakonitim obavljanjem poslova sudske uprave u sudovima.