Državni stručni ispit

Slika /slike/Kutak za službenike/drzavni strucni ispiti.jpg

Postupak polaganja te program Ispita uređeni su Uredbom o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita („Narodne novine", broj 61/06, 145/12, 01/14, 11/15, 124/15 i 27/17).

Obavijest o promjeni postupka, načina polaganja i programa državnog stručnog ispita za službenike u pravosudnim tijelima
 

Način polaganja ispita

Državni stručni ispit polaže se pred Državnom ispitnom komisijom, u pravilu subotom, u prostorijama Ministarstva pravosuđa i uprave (Zagreb, Maksimirska 63).

Polaganje Ispita u pravilu počinje u 8,30 sati.

Obrazac Prijave za polaganje Ispita možete preuzeti u elektroničkom formatu na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave ili kupiti u Narodnim novinama.

Ispit se sastoji od općeg i posebnog dijela.
 

Opći dio Ispita

Opći dio Ispita polaže se samo usmeno.

Usmeni dio općeg dijela Ispita sastoji se iz provjere znanja iz sljedećih predmeta:
  1. Ustavno uređenje
  2. Sustav državne uprave
  3. Službenički odnosi
  4. Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave
  5. Upravni postupak i upravni sporovi
  6. Uredsko poslovanje
  7. Osnove sustava Europske unije

Pravni izvori za polaganje općeg dijela državnog stručnog ispita 
 

Posebni dio Ispita

Posebni dio Ispita polaže se pisano i usmeno.

Pisani dio posebnog dijela Ispita sastoji se od izrade pisane zadaće u okviru odgovarajućih poslova za koje se kandidat osposobljava, odnosno koje obavlja.

Usmeni dio posebnog dijela Ispita sastoji se od provjere znanja iz pisane zadaće i znanja o poslovima na kojima kandidat radi, odnosno za koje se priprema i provjere poznavanja predmeta utvrđenih Programom državnog stručnog ispita u dijelu koji se odnosi na upravno područje u kojem kandidat radi.
 
Pravni izvori za polaganje posebnog dijela državnog stručnog ispita

Dokumenti