Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela

Ministarstvo pravosuđa i uprave je u svrhu širenja sustava podrške žrtvama i svjedocima i osiguranja podrške građanima na području cijele Republike Hrvatske odlučilo potaknuti osnivanje i financiranje aktivnosti partnerske mreže organizacija za podršku i pomoć žrtvama i svjedocima u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima.
Financiranje organizacija civilnog društva koje pružaju podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja ostvaruje se sredstvima iz dijela prihoda od igara na sreću, na temelju javnog natječaja kojeg provodi Ministarstvo pravosuđa i uprave.
Putem javnog natječaja odabrane su organizacije civilnog društva uključene u program „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ koji se provodi od 1.1.2018. u 13 županija u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima na županijskim sudovima i u 4 županije u kojima postoje odjeli.
Koordinator „Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ je Ženska soba, a mrežu  čini 10 partnerskih organizacija civilnog društva koje u odabranih 17 županija provode svoje aktivnosti.
Više informacija o Mreži podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela možete pronaći na sljedećoj poveznici: http://mrezapodrskeisuradnje.com/

POPIS PARTNERA

„Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“

 
ŽUPANIJA NAZIV PARTNERA TEL
VARAŽDINSKA
MEĐIMURSKA
OSJEČKO-BARANJSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
 
UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA
 
095/116 00 66
 
031/779-419
032/639-333
ISTARSKA  
CENTAR ZA GRAĐANSKE INICIJATIVE POREČ
 
095/3500-733
 
POŽEŠKO-SLAVONSKA
 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
 
CENTAR ZA PODRŠKU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA DELFIN 034/411-780
DUBROVAČKO-NERETVANSKA DEŠA – DUBROVNIK 020/311-625
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
UDRUGA "HERA KRIŽEVCI“ – ZA ZAŠTITU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA 048/271-335
BRODSKO-POSAVSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA
INFORMATIVNO PRAVNI CENTAR 035/448-533
099/3854-423
 
KARLOVAČKA
LIČKO-SENJSKA
 
ŽENSKA GRUPA KARLOVAC „KORAK“ 047/600-392
091/6120-953
VIROVITIČKO-PODRAVSKA S.O.S. VIROVITICA - SAVJETOVANJE, OSNAŽIVANJE, SURADNJA 033/721-500
KRAPINSKO-ZAGORSKA CESI - SOS TELEFON I SAVJETOVALIŠTE 049/492-688
ŠIBENSKO-KNINSKA
ZADARSKA
UDRUGA  ZVONIMIR 022/662-554
095/3942-331
KOORDINATOR MREŽE: ŽENSKA SOBA 01/6119-174
 
  
Organizacije civilnog društva uključene u program „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ pružaju žrtvama i svjedocima:
  • emocionalnu i praktičnu podršku, tehničke i praktične informacije te informacije o pravima
  • psihološko i pravno savjetovanje (u prostorijama organizacije ili drugom prikladnom mjestu) žrtvama koje su prijavile kazneno djelo ili prekršaj kao i onima koje nisu; podrška se pruža telefonskim putem, putem e-maila ili u osobnom kontaktu
  • pratnju na sud i dežurstvo na info pultovima koji su postavljeni u prostorijama sudova
  • pratnja žrtve prilikom sudjelovanja u radnjama nadležnih institucija (policija, državno odvjetništvo, centri za socijalnu skrb i druge institucije) u mjestu sjedišta udruge kao i na terenu izvan sjedišta udruge tijekom radnog vremena institucija
  • telefonsko savjetovanje od ponedjeljka do petka od 8 sati do 16 sati
 
Važna aktivnost je i podizanje javne svijesti o pravima žrtava i sustavu podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj (letci, brošure, plakati, medijske/promidžbene aktivnosti) i suradnja s nadležnim tijelima.
Na početku provedbe programa provedena je trodnevna osnovna edukacija svih djelatnika i volontera organizacija civilnog društva uključenih u program, kao i dodatna dvodnevna edukacija, a u svrhu podizanja razine znanja, vještina i kompetencija predstavnika organizacija civilnog društva za pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima.
U svrhu senzibilizacije i informiranja javnosti o sustavu podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj, u sklopu programa tiskani su letci za žrtve i svjedoke te će tijekom trajanja programa biti organizirana medijska kampanja, okrugli stolovi i druge promidžbene aktivnosti.
Ministarstvo pravosuđa i uprave kontinuirano provodi nadzor nad radom partnerskih organizacija koje su članice „Mreže podrške“ te stručno i savjetodavno usmjerava njihov rad.