O Ministarstvu

Vizija 

Nepristrano, stručno pravosuđe i javna uprava koje opravdavaju povjerenje građana i društva u cjelini i čijem napretku treba doprinositi.

Pravosuđe dostupno svima bez razlike, koje na principima vladavine prava obavlja svoju funkciju i potpuno je osposobljeno za djelovanje unutar EU i kao takvo odražava najviše europske standarde. Korisnički usmjerena i inovativna javna uprava.

Razvijeno, sigurno i uključivo digitalno društvo ostvareno kroz sinergiju gospodarstva, javne uprave, znanosti, istraživanja i obrazovanja. Razvijeno, sigurno i uključivo digitalno društvo ostvareno kroz sinergiju gospodarstva, javne uprave, znanosti, istraživanja i obrazovanja.  


Misija

Osiguravanje uvjeta kvalitetnog funkcioniranja i daljnje izgradnje pravosudnog sustava Republike Hrvatske, kao i očuvanje njegovih temeljnih vrijednosti.
 
Povećanje učinkovitosti i kvalitete javne uprave u pružanju i ostvarivanju prava građana i gospodarskih subjekata Republike Hrvatske, decentralizacija i digitalizacija.

Razvoj sigurne digitalne infrastrukture i javnih digitalnih usluga te  popularizacija razvoja digitalnog društva u svim područjima života i djelovanja hrvatskih građana, gospodarstva i javnog sektora.
 


Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije  ustrojeno je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu državne uprave NN 57/2024

Sukladno članku 15. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu državne uprave, danom  stupanja na snagu Zakona Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije preuzelo je poslove, opremu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, kao i državne službenike i namještenike zatečene na obavljanju preuzetih poslova. 

Unutarnje ustrojstvo Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, nazivi upravnih organizacija, ustrojstvenih jedinica i njihov djelokrug, način upravljanja i okvirni broj državnih službenika i namještenika te drug apitanja koje su od osobite važnosti za rad Ministarstva uređeno je Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije NN 72/2024.