Javni natječaj za financiranje projekata ovlaštenih udruga i pravnih klinika za pružanje primarne pravne pomoći za 2023. godinu

Ministarstvo pravosuđa i uprave objavljuje
 
 
JAVNI NATJEČAJ
za financiranje projekata ovlaštenih udruga i pravnih klinika za pružanje primarne pravne pomoći za 2023. godinu
 
 
Područje financiranja
 
Predmet natječaja je financijska potpora ovlaštenim udrugama i pravnim fakultetima za rad pravnih klinika za projekte pružanja primarne pravne pomoći. Člankom 6. stavkom 1. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći („Narodne novine“, broj 143/13. i 98/19.) propisano je da primarnu pravnu pomoć pružaju ovlaštene udruge i pravne klinike, a člankom 36. stavkom 1. i 2. istoga Zakona propisano je da se sredstva za pružanje pravne pomoći ovlaštenim udrugama i visokim učilištima za rad pravnih klinika odobravaju na temelju odobrenih projekata putem natječaja za financiranje projekata kojeg raspisuje Ministarstvo pravosuđa i uprave. Cilj natječaja je osiguranje primarne pravne pomoći građanima Republike Hrvatske i drugim osobama u skladu s odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.
  
 
Prihvatljivi prijavitelji
 
Prihvatljivi prijavitelji su udruge upisane u Registar pružatelja primarne pravne pomoći pri Ministarstvu pravosuđa i uprave (ovlaštene udruge) i pravne klinike visokih učilišta koja izvode sveučilišni studij u znanstvenom području prava, koje u skladu sa svojim općim aktima pružaju primarnu pravnu pomoć. Dodatno, prijavitelji moraju udovoljavati općim uvjetima propisanim Uputama za prijavitelje na ovaj natječaj.
 
Ovlaštena udruga i pravna klinika može sudjelovati u području natječaja kao prijavitelj ili partner.
 
Jedan prijavitelj može prijaviti i ugovoriti samo jedan projekt, a ovlašten je biti partner na više projekata.
 
 
Financijska sredstva koja se mogu dodijeliti na temelju javnog natječaja
 
Natječaj se raspisuje za trogodišnje razdoblje, od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2025. Ukupno planirana vrijednost natječaja za financiranje aktivnosti u prvoj godini provođenja projekata (od 1. siječnja do 31. prosinca 2023.) je 549.000,00 eura. Planirani iznos za drugu godinu provedbe natječaja (od 1. siječnja do 31. prosinca 2024.) je 549.000,00 eura, kao i za treću godinu provedbe natječaja (od 1. siječnja do 31. prosinca 2025.).
 
Predviđene su tri grupe financijske potpore.
 
A. Financijska podrška do 31.200,00 eura
 
Uvjeti prijave u ovoj grupi financijske podrške za ovlaštene udruge:
 • registrirane su u Registru pružatelja primarne pravne pomoći najmanje osam (8) godina od dana registracije do dana raspisivanja ovog natječaja i
 • u posljednje tri (3) uzastopne natječajne godine (2022., 2021. i 2020. godine) odobreni su im projekti pružanja primarne pravne pomoći
 • na dan raspisivanja ovog natječaja imaju registriranog najmanje jednog (1) pružatelja primarne pravne pomoći na temelju ugovora o radu, ugovora od djelu, ugovora o suradnji i dr.
 
Uvjeti prijave u ovoj grupi financijske podrške za pravne klinike:
 • u posljednje tri (3) uzastopne natječajne godine (2022., 2021. i 2020. godine) odobreni su im projekti pružanja primarne pravne pomoći i
 • u prethodnoj godini pružena je primarna pravna pomoć u više od 200 slučajeva.
 
Najniži iznos koji se može zatražiti u ovoj grupi financijske podrške je 23.400,01 eura.
 
Za ovu grupu financijske podrške raspoloživo je 330.000,00 eura, a okvirni broj projekata koji će se financirati je 10 do 14.
 
 
B. Financijska podrška do 23.400,00 eura
 
Uvjeti prijave u ovoj grupi financijske podrške za ovlaštene udruge:
 • registrirane su u Registru pružatelja primarne pravne pomoći najmanje četiri (4) godine od dana registracije do dana raspisivanja ovog natječaja i
 • u posljednje tri (3) natječajne godine (2022., 2021. i 2020. godine) odobren ime je barem jedan projekt pružanja primarne pravne pomoći
 • na dan raspisivanja ovog natječaja imaju registriranog najmanje jednog (1) pružatelja primarne pravne pomoći na temelju ugovora o radu, ugovora od djelu, ugovora o suradnji i dr.
 
Uvjeti prijave u ovoj grupi financijske podrške za pravne klinike:
 • u posljednje tri (3) natječajne godine (2022., 2021. i 2020. godine) odobren ime je barem jedan projekt pružanja primarne pravne pomoći
 • u prethodnoj godini ili u godini u kojoj je odobren projekt pružanja primarne pravne pomoći pružena je primarna pravna pomoć u 200 ili manje slučajeva.
 
Najniži iznos koji se može zatražiti u ovoj grupi financijske podrške je 15.600,01 eura.
 
Za ovu grupu financijske podrške raspoloživo je 160.000,00, a okvirni broj projekata koji će se financirati je 6 do 10.
 
 
C. Financijska podrška do 15.600,00
 
Uvjeti prijave u ovoj grupi financijske podrške za ovlaštene udruge:
 • registrirane su u Registru pružatelja primarne pravne pomoći do dana raspisivanja ovog natječaja i
 • na dan raspisivanja ovog natječaja imaju registriranog najmanje jednog (1) pružatelja primarne pravne pomoći na temelju ugovora o radu, ugovora od djelu, ugovora o suradnji i dr.
 
Uvjeti prijave u ovoj grupi financijske podrške za pravne klinike su:
 • registrirane su u Registru pružatelja primarne pravne pomoći do dana raspisivanja ovog natječaja.
 
Najniži iznos koji se može zatražiti u ovoj grupi financijske podrške je 7.800,00 eura.
 
Za ovu grupu financijske podrške raspoloživo je 59.000,00, a okvirni broj projekata koji će se financirati je 3 do 7.
 
 
Rok za podnošenje prijava
 
Prijave na ovaj natječaj prijavitelji mogu poslati u papirnatom obliku (preporučenom poštom, putem dostavljača ili osobno u zatvorenoj omotnici Ministarstvu pravosuđa i uprave, Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb s naznakom „Prijava na natječaj za financiranje projekata ovlaštenih udruga i pravnih klinika za pružanje primarne pravne pomoći - ne otvarati") ili u elektroničkom obliku (na adresu elektroničke pošte: primarna.pravna.pomoc.2023@mpu.hr s naznakom „Prijava na natječaj za financiranje projekata ovlaštenih udruga i pravnih klinika za pružanje primarne pravne pomoć u 2023.“).
 
Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8. svibnja 2023. godine odnosno u slučaju dostave putem dostavljača ili osobno do 15,00 sati 8. svibnja 2023. godine.
 
Rok za podnošenje prijava u elektroničkom obliku na natječaj je 8. svibnja 2023. godine, do 23:59 sati.
 
Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na Natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje natječaja za financiranje projekata ovlaštenih udruga i pravnih klinika.
 
Prijave projekata podnose se isključivo na propisanim obrascima koji su, zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (mpu.gov.hr).
 
Postupak otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom i indikativni kalendar provedbe natječaja, detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na natječaj za financiranje projekata ovlaštenih udruga i pravnih klinika.
 
Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete natječaja.
 
Pitanja vezana uz ovaj natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: besplatna.pravna.pomoc@mpu.hr
 
    
Zagreb, 6. travnja 2023.