Kontakti odjela za podršku žrtvama i svjedocima

Županijski sudovi i općinski sudovi s odjelima za podršku žrtvama i svjedocima:
 
ODJELI ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA
Županijski sud u Bjelovaru adresa: Josipa Jelačića 1, 43000 Bjelovar
tel: 043/274-143
e-mail: podrska-svjedocima-bj@pravosudje.hr
Županijski sud u Karlovcu adresa: Trg hrvatskih branitelja 1, 47 000 Karlovac
tel: 047/606-263
e-mail: podrska-svjedocima-ka@pravosudje.hr
Županijski sud u Osijeku adresa: Europska avenija 7, 31 000 Osijek
tel: 031/228-500
e-mail: podrska-svjedocima@zsos.pravosudje.hr
Županijski sud u Puli adresa: Silvija Strahimira Kranjčevića 8, 52 100 Pula - Pola
tel: 052/377-721
e-mail: podrska-svjedocima-pu@pravosudje.hr
Županijski sud u Rijeci adresa: Žrtava fašizma 7, 51 000 Rijeka
tel: 051/355-645
e-mail: podrska-svjedocima-ri@pravosudje.hr
Županijski sud u Sisku adresa: Trg Ljudevita Posavskog 5, 44 000 Sisak
tel: 044/524-419
e-mail: podrska-svjedocima-sk@zssk.pravosudje.hr
Županijski sud u Slavonskom Brodu adresa: Tome Skalice 2, 35000 Slavonski Brod
tel: 035/405-104
e-mail: podrska-svjedocima-sb@pravosudje.hr
Županijski sud u Splitu adresa: Gundulićeva 29a, 21 000 Split
tel: 021/387-543
e-mail: podrska-svjedocima-st@pravosudje.hr
Županijski sud u Šibeniku adresa: Stjepana Radića 81, 22 000  Šibenik
tel: 022/500-134
e-mail: podrska-svjedocima-si@pravosudje.hr
Županijski sud u Varaždinu adresa: Braće Radić 2, 42 000 Varaždin
tel: 042/401-812    
e-mail: podrska-svjedocima-vz@pravosudje.hr
Županijski sud u Vukovaru adresa: Županijska 33, 32 000 Vukovar
tel: 032/452-529    
e-mail: podrska-svjedocima-vu@pravosudje.hr
Županijski sud u Zadru adresa: Borelli 9, 23 000 Zadar
tel: 023/203-640
e-mail: podrska-svjedocima@pravosudje.hr
Županijski sud u Zagrebu adresa: Trg N.Š. Zrinskog 5, 10 000 Zagreb
tel: 01/4801-062
e-mail: podrska-svjedocima-zg@pravosudje.hr
Općinski sud u Splitu adresa: Ulica Ivana Gundulića 27, 21000 Split
tel: 021/755-651
e-mail: podrska-svjedocima-osst@pravosudje.hr


Odjeli sa sjedištem u županijskim sudovima djeluju i na nadležnim općinskim sudovima.
 
Ukoliko ne živite u Osijeku, Rijeci, Sisku, Splitu, Vukovaru, Zadru, Zagrebu, Šibeniku, Karlovcu, Bjelovaru, Slavonskom Brodu, Puli ili Varaždinu svejedno možete kontaktirati Odjel za podršku žrtvama i svjedocima.
 
Službenici za podršku, kao i volonteri ne daju pravne savjete, ne provode psihološko savjetovanje ili psihoterapiju i ne razgovaraju o sadržaju iskaza žrtve ili svjedoka.