Potpisan Sporazum o suradnji na osiguranju rada Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja

  • Slika /slike/IMG_9907.JPG
  • Slika
  • Slika

Ministarstvo pravosuđa i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima u ponedjeljak, 15. lipnja 2015. godine potpisali su Sporazum o suradnji na osiguranju rada Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja

Sporazumom, koji su potpisale zamjenica ministra Sandra Artuković Kunšt i direktorica Udruge za podršku žrtvama i svjedocima Barbara Đurić, definiraju se obveze Ministarstva pravosuđa na osiguranju uvjeta rada Centra te obveze Udruge u ostvarenju provedbe aktivnosti Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja.

Nastavno na dvogodišnju uspješnu suradnju, time je ostvareno formalno uključivanje organizacija civilnog društva i volontera u razvoj sustava podrške žrtvama i svjedocima što doprinosi u podizanju kvalitete usluga, otvorenosti i pristupačnosti tijela državne uprave te jačanju društvene osjetljivosti za prava građana.

Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja osnovan u srpnju 2013. godine omogućava građanima da pozivom besplatne telefonske linije br.: 116-006 dobiju informacije o pravima žrtava i svjedoka, emocionalnu podršku, praktične informacije, kao i uputu na institucije i organizacije koje pružaju posebne oblike pomoći.

Linija je otvorena radnim danom od 8:00 do 20:00 sati i djeluje kroz organizirana dežurstva posebno obučenih volonterskih timova, redovno educiranih za rad sa žrtvama i svjedocima, s kojima koordinatori Centra svakodnevno rade u svrhu postizanja i održavanja kvalitete usluge. Usluga je dostupna i na engleskom jeziku, a do sada je ostvareno 3987 poziva.

Pisane vijesti | Pomoć žrtvama i svjedocima