Obilježavanje Europskog dana žrtava kaznenih djela

  • Slika /slike/IZ PRAVOSUDNOG SUSTAVA/Podrška žrtvama i svjedocima/IMG_9597.JPG
  • Slika
  • Slika

Uoči Europskog dana žrtava kaznenih djela koji se obilježava 22. veljače, u Ministarstvu pravosuđa je u petak, 20. veljače 2015. godine održan okrugli stol na temu „Implementacija Direktive 2012/29/EU o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela u zakonodavstvu i praksa u RH“.

Okrugli stol organizirali su Udruga za podršku žrtvama i svjedocima i Ministarstvo pravosuđa, partneri u sustavu podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela. Zamjenica ministra pravosuđa Sandra Artuković Kunšt naglasila je prvotni cilj Direktive „da žrtve dobiju odgovarajuće informacije, potporu i zaštitu, te da im bude omogućeno sudjelovanje u kaznenim postupcima“, nadodavši kako će se racionalizacijom i reorganizacijom mreže sudova postići jasnija struktura odjela za podršku.

Adrijana Žilić Micevski iz Udruge za podršku žrtvama i svjedocima prisutnima je izložila dosadašnja postignuća Nacionalnog pozivnog centra koji pruža podršku žrtvama i svjedocima. Pozivnom centru dodijeljen je besplatni broj 116 006, a do sada je od strane građana upućeno preko 3 000 poziva. Najčešća kaznena djela zbog kojih građani upućuju poziv vezani su za krađu, neki oblik tjelesne ozljede ili prijetnja, dok su najčešće vrste prekršaja obiteljsko nasilje, prekršaji protiv javnog reda i mira, te prekršaji protiv sigurnosti prometa na cestama.

Osim spomenutih, na sastanku su izlagali i Diana Kovačević-Remenarić iz Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Anita Matijević i Tomislav Ferić iz Ministarstva unutarnjih poslova, Branka Žigante Živković s Visokog prekršajnog suda, Branka Lučić i Mladena Tadej iz Odjela za podršku žrtvama i svjedocima, Maja Bukša iz Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske te Nikica Hamer Vidmar iz Samostalnog sektora za podršku žrtvama i svjedocima. 


Pisane vijesti | Konferencije i okrugli stolovi