Edukacija za provedbu posebnog programa tretmana ovisnika o drogama - PORTOs

Slika /slike/Zatvorski sustav/Portos 17 do 19_2_15.JPG

Od 17. do 19. veljače 2015. godine u prostorima Kaznionice u Lepoglavi održana je Edukacija za provoditelje posebnog programa tretmana ovisnika o drogama u zatvorskom sustavu PORTOs (Prevencija Ovisničkog Recidiva Treningom i Osnaživanjem), u suorganizaciji Središnjeg ureda Uprave za zatvorski sustav i Centra za izobrazbu. Radi se o programu nastalom u suradnji Odjela posebnih programa tretmana zatvorenika i maloljetnika  Središnjeg ureda Uprave za zatvorski sustav i Odsjeka za kriminologiju Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta.

Program je usklađen sa Smjernicama za psihosocijalni tretman ovisnika o drogama u zdravstvenom, socijalnom i zatvorskom sustavu, koje su usvojene na 5. sjednici Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske održanoj 28. siječnja 2014. godine.

PORTOs je intenzivni program psihosocijalnog tretmana koji se temelji na kognitivno-bihevioralnoj osnovi i sadrži strategije prevencije relapsa, a provodi se primarno kroz grupni rad. Strukturiran je na određeni broj radionica koje tematski pokrivaju kriminogene rizike i potrebe ovisnika o drogama, a provodi se u zatvorenim malim grupama zatvorenika u kraćoj verziji kroz 17 tjedana, odnosno u dužoj verziji kroz 34 tjedna.

Program je uspješno proveden u pilot fazi u Kaznionici u Lepoglavi, u Kaznionici u Požegi - za zatvorenice te u Zatvoru u Zagrebu.

Nakon završene pilot provedbe izvršena je analiza i evaluacija provedenog, a rezultati  ukazuju na uspješnost programa PORTOs, kao i na zadovoljstvo zatvorenika i zatvorenica programom, s osobitim naglaskom na nekim njegovim aspektima.

U edukaciji je sudjelovalo ukupno 14 službenika Odjela tretmana Kaznionice u Glini, Kaznionice u Lepoglavi, Kaznionice u Požegi, Kaznionice u Turopolju, Kaznionice i zatvora u Šibeniku, Zatvora u Rijeci, Zatvora u Zagrebu te Odjela posebnih programa tretmana zatvorenika i maloljetnika u Središnjem uredu, koji će program sa zatvorenicima provoditi u voditeljskim parovima.

Tijekom trodnevne edukacije polaznicima je predstavljen teorijski i praktični dio programa. Teorijski dio  predstavile su autorice programa Martina Barić i dr.sc. Anita Jandrić Nišević, dok su praktični dio predstavile službenice Kaznionice u Lepoglavi, Kaznionice u Požegi i Zatvora u Zagrebu koje su provodile PORTOs u pilot fazi.Pisane vijesti | Zatvorski sustav