Novim Zakonom na jasan i transparentan način uređuju se pitanja praćenja broja birača u izbornim jedinicama

Slika /slike/01 MINISTAR/HN20230920210132.jpg

Predloženim izmjenama Zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor ne mijenja se izborni sustav, već se jedinice modificiraju u skladu s odlukom Ustavnog suda i time se osigurava jednakost općeg biračkog prava.

Odlukom Ustavnog suda iz veljače 2023. godine ukinut je zakon kojim se uređuje područje izbornih jedinica za izbor zastupnika u Hrvatski sabor koji prema toj odluci prestaje važiti 1. listopada 2023. godine.

Predloženim izmjenama izbornog zakonodavstva zadovoljeni su uvjeti iz Zakona o izborima te nastavno i Odluke Ustavnog suda iz veljače 2023. godine, a imajući u vidu odredbe Ustava o općem i jednakom pravu glasa.

Predstavljajući konačni prijedlog novog Zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor u drugom čitanju, ministar Malenica istaknuo je kako broj izbornih jedinica, kao i broj zastupnika u svakoj izbornoj jedinici ostaje jednak - 10 izbornih jedinca i 14 zastupnika po izbornoj jedinici.

Kao polazište broja birača u svakoj predloženoj izbornoj jedinici uzeti su podaci iz službene evidencije o broju birača, iz Registra birača.

„Prijedlogom Zakona predloženo je da je osnova za određivanje područja izbornih jedinica u kojima zastupnike biraju birači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, prosječan broj birača upisanih u registar birača koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a da se ta osnova utvrđuje na način da se ukupni broj birača upisanih u registar birača koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj podijeli s brojem izbornih jedinica“, kazao je ministar Malenica.

Broj birača u svih 10 predloženih izbornih jedinica je u zakonskom okviru od + -5 %, a raspon se kreće od - 2,13 do +2,26 % od prosjeka birača po jednoj izbornoj jedinici.

Kod određivanja granica predloženih izbornih jedinica, vođeno je računa u najvećoj mjeri o područjima županija te o zemljopisnim i prirodnim obilježjima Republike Hrvatske te se upravo ovim prijedlogom Zakona na jasan i transparentan način predlaže urediti pitanja koja se odnose na praćenje broja birača u izbornim jedinicama i postupku njihove delimitacije sukladno Odluci Ustavnog suda.

Osim toga, izborne jedinice uređuju se na način da pravo glasa birača vrijedi jednako, kako to propisuje Ustav Republike Hrvatske.

Foto: Hina 
 

Stranica