Aktualno prijepodne: Cilj izmjena zakona je sustav usmjeriti na žrtvu, ne nasilnika

Slika /slike/Aktualno prijepodne.jpg

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica odgovorio je na pitanje saborskog zastupnika Krunoslava Katičića koje se odnosilo na zaštitu žena od nasilja i novi paket mjera donesen s ciljem pružanja veće podrške žrtvama.

Ministarstvo pravosuđa i uprave posljednjih je godinu dana, u okviru Radne skupine, sagledavalo cjelokupan zakonodavni okvir koji se odnosi na zaštitu žena i djece od nasilja.

„Kroz godinu dana rada Radne skupine slušali smo konkretne situacije od strane predstavnica organizacija civilnog društva i odvjetnica žrtava. Ti su nas primjeri potaknuli na široku promjenu zakonodavnog okvira. Cilj nam je kroz izmjene paketa zakona, a koji uključuje Kazneni zakon, Zakon o kaznenom postupku, Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji i Zakon o sudovima, izgraditi jedan sustav koji će biti usmjeren na žrtvu, a ne na počinitelja,“ objasnio je ministar Malenica.

Promjene idu u nekoliko smjerova, a prije svega u smjeru strožeg sankcioniranja i kažnjavanja počinitelja. Kazne su pooštrene kroz izmjene Kaznenoga zakona, dok se kroz izmjene Zakona o kaznenom postupku postigla veća uključenost žrtava u sam kazneni postupak na način da i one mogu aktivno sudjelovati u donošenju odluka koje imaju utjecaj na njih.

„Ono što bih istaknuo kod izmjena Kaznenoga zakona je uvođenje novog kaznenog djela - teško ubojstvo ženske osobe. Povećavamo kaznu za silovanje, a spolno uznemiravanje više nije prekršaj, već postaje kazneno djelo. Također ukida se i zastara za pedofiliju,“ naglasio je ministar Malenica.

Kršenje mjera opreza od sada će se kažnjavati kaznom zatvora, umjesto novčanom kaznom, a propisuje se i minimalna udaljenost između žrtve i nasilnika.

Ministar je rekao kako je kroz izmjene Zakona o sudovima povećan broj obveznih edukacija za suce i državne odvjetnike koji rade na predmetima nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

„Naša je poruka jasna od samog početka rada Radne skupine - nasilnika treba izdvojiti iz društva i sankcionirati, a žrtvi dati jaču pravnu zaštitu. Vjerujem da će izmjene ovih četiriju zakona rezultirati većom pravnom zaštitom i strožim sankcioniranjem počinitelja. Nastavit ćemo pratiti ovu temu i kontinuirano razgovarati s predstavnicima civilnog društva,“ zaključio je.

Foto: HINA 

Stranica