Na sjednici Vlade usvojeno Izvješće o radu Savjeta za sprječavanje korupcije

Slika /slike/vijesti naslovnica/2024/svibanj/DT Martinović_VRH.PNG

Na 305. sjednici Vlade usvojeno je Izvješće o radu Savjeta za sprječavanje korupcije, Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o troškovima ponovne uporabe informacija te Prijedlog odgovora Republike Hrvatske na Sedmo izvješće Odbora stručnjaka o primjeni Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Republici Hrvatskoj.

U protekloj godini provedeno 43 aktivnosti u okviru Akcijskoj plana Strategije za sprječavanje korupcije

Državni tajnik Martinović, predstavljajući prijedlog, podsjetio je kako je Savjet kao radno tijelo Vlade, dužan jednom godišnje dostaviti joj izvješće o svome radu.

Pritom je istaknuo kako je tijekom 2023. godine Savjet kontinuirano pratio provedbu svih planiranih aktivnosti u okviru Akcijskog plana za razdoblje od 2022. do 2024. godine u okviru Strategije za sprječavanje korupcije.

„Akcijski plan sadržava 206 konkretnih aktivnosti u području lokalne i područne (regionalne) samouprave, poslovnog sektora, javnih financija, pravosuđa, zdravstva, sporta, policije, poljoprivrede, civilnog sektora.“

„U 2022. godini provedeno je 37 aktivnosti, a u 2023. godini 43 aktivnosti u okviru Akcijskog plana,“ naglasio je državni tajnik.

U izvještajnom razdoblju savjet je održao dvije sjednice.
 

Utvrđeni kriteriji ponovne uporabe informacije - anonimiziacija osobnih podataka i poslovno povjerljive informacije

Izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama u nacionalno zakonodavstvo transponirana je Direktiva o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora.

Navedenim zakonskim izmjenama propisano je da tijelo javne vlasti korisniku, uz troškove nastale zbog reprodukcije, davanja na uporabu i dostavu informacije, može naplatiti troškove koji su nastali zbog anonimizacije osobnih podataka i mjera poduzetih za zaštitu poslovno povjerljivih informacija. 

„Predloženom uredbom važeća Uredba o troškovima ponovne uporabe informacije usklađuje se s člankom 32. Zakona o pravu na pristup informacijama  - odnosno ovim se prijedlogom utvrđuju kriteriji za naplatu stvarnih materijalnih troškova ponovne uporabe informacija koji se odnose na anonimizaciju osobnih podataka i mjera koje su poduzete za zaštitu poslovno povjerljivih informacija,“ istaknuo je državni tajnik Martinović te pojasnio da se prijedlogom utvrđuju kriteriji koji se odnose na sva tijela javne vlasti.


Republika Hrvatska Vijeću Europe podnijela Sedmo periodično izvješće o primjeni Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima

Republika Hrvatska kao stranka Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u skladu s odredbama Povelje podnijela je Vijeću Europe Sedmo periodično izvješće o primjeni Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima.

„Izvješće sadrži pregled uporabe manjinskih jezika u Republici Hrvatskoj, njihovoj uporabi u jedinicama lokalne i područne samouprave, medijske zastupljenosti manjinskih jezika na javnim servisima te preporuke za unaprjeđenje razine upoznatosti državnih službenika i  namještenika, lokalnih službenika i namještenika, tijela javne vlasti, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te šire javnosti o pravima nacionalnih manjina o ravnopravnoj uporabi jezika i pisma,“ zaključio je državni tajnik Martinović.

FOTO: VRH
 
 

Pisane vijesti